Hop til navigation
Jump to Content
Københavns Kommunes logo Indre By Lokaludvalg - et lokaludvalg i Københavns Kommune

Bunkers

Det er blevet foreslået at nedlægge de gamle bunkers ved Dronning Louises Bro og i Classens Have. Indre By Lokaludvalg besøger Dronning Louises Bro med Debatvognen på Kulturnatten fredag d. 12. oktober kl. 17-20 for at høre din mening om de omdiskuterede bunkers.

Er de værd at bevare, eller skal de væk, så der kan gøres plads til nyt liv? Vi giver en kop dejlig, økologisk suppe for din mening. Dine kommentarer bliver givet videre til forvaltningen og politikerne i forbindelse med den aktuelle høring.

Nedlæggelse af dækningsgravene består i at fjerne al beplantning over dækningsgravene, skrabe overjorden til side og slå betonkonstruktionen i stykker. Det meste af betonkonstruktionen køres væk, og hullet fyldes op med råjord og muld/grus. Overfladen vil efterfølgende være helt plan. Der vil i projektet blive afsat et mindre beløb til ny beplantning.

Forvaltningen foreslår, at dækningsgravene fjernes for at skabe muligheder for fornyelse af parkarealerne, da forvaltningen finder ikke at de gamle dækningsgrave fra krigens tid har nogen bevaringsværdi. En total fornyelse af park- eller vejarealerne ligger ikke i dette projekt. Det vil være de lokale parkforvaltere der efterfølgende står for færdiggørelsen af arealerne.

Indre By Lokaludvalg besøger Dronning Louises Bro med Debatvognen på Kulturnatten fredag d. 12. oktober kl. 17-20 for at høre din mening om de omdiskuterede bunkers. 

Svar på vores spørgeskema om bunkers ved Dronning Louises Bro

Svar på vores spørgeskema om bunkers i Classens Have

Du kan også komme med dine kommentarer her!

Gyngelegeplads og cykelmekanikerkaffesælger.

Bunkerne bør få en moderne indgang som set andre steder i byen. De hvælvede, underjordiske kupler skal udlejes til en cykelmekaniker som udfører mens-du-venter-reparationer (luft, olie, stramning, lapning, no more) og sælger kaffe i to go-krus til ventende cyklister og andre kaffetørstige brugere af broen. De grønne buler og store træer skal udstyres med gynger og lignende legeredskaber der, nænsomt, tilbyder børneaktiviteter uden at tage pladsen fra kæresteparene som også benytter bakkerne. Nogle havde sat gynger op for et par uger siden og siden har alle gynger været i brug hver gang jeg er kørt den vej forbi. Nu har noget dog fjernet et par af gyngerne, sammen med hængekøjen og den flotte skulptur af den lokale kunstner Tejn. Ærgerligt - og pinligt hvis det er kommunen der har gjort det. Jeg synes desuden, at Tejn, som en påskyndelse af at have givet byen så stor og flot en skulptur (som jo så bare blev fjernet) bør hyres til at lave noget friskt og urbant til samme plads, som passer til pladsens fremtidige udseende, som forhåbentligt inkluderer de nu fældningstruede træer. Her er billeder af den bortførte skulptur: http://classiccopenhagen.blogspot.dk/2012/10/testing-testing-one-two-thr... Venlig hilsen en bekymret, men optimistisk, bruger af byen, bakkerne & broen.

Bevar bunkerne som de er

Der er masser af flade grønne arealer i København, men meget få bakkede, buede og anderledes som de gamle bunkere. Det gode ved bakkerne er, at de er bedre at sidde på end et fladt areal, de skærmer for vejens billarm og os, så man kan nyde vejret i fred. De varierer landskabet, og er Dr. Louises bro trofaste soldater, som byder velkommen til lige denne til af byen. Og hvad med træerne? De har stået der i mange år, og fejler umiddelbart ingenting.

Der er rigelig vejarbejde i København alle steder, ikke mindst langs Fredriksborggade, Nørreport-byggeriet og Israels Plads, som vi skal kigge på en hel del år endnu. Lad i det mindste et hjørne af dette område være i fred. Lad være med at skabe mere vejarbejde uden nogen grund.

Der er ikke fremkommet nogen grunde til at fjerne bunkerne, som ikke er typisk skrankepaveri – ensartethed og græsplæner der nemt kan slås er ikke argumenter for at bruge så mange penge på at fjerne bunkerne.

Mvh
Malene Nielsen

BEVAR DOG BAKKERNE I DEN FLADE BY!

Er der andre argumenter for at nedlægge dem end at det er nemmere at slå græsset på vandrette flader?

De bunkers er skønne og giver karakter til de små grønne områder rundt omkring - lad folk leje bunkerrummet til forskellige aktiviteter, som på Skt. Hans Torv og i Kg. Have (Verdens mindste Teater - et unikt lille teaterrum). Sikkert også godt til vinlager eller lignende. Ellers lad dem da være i fred og være en del af byens historie.

Brug dog Kbh.s skattekroner på noget andet!

VH, Nanna Johnsen, ærkekøbenhavner

Buler er lækre!

Jeg håber, at Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune anerkender den massive folkemodstand i medierne, og ikke bare trumfer en dyr skamfering af pladsen igennem, bare fordi de kan. Byen har brug for noget god karma istedet for en uværdig kommunen gi´r og ta´r-cirkusforestilling. En bulet original er bedre end en flad kopi og ikke alle københavnske børn ved hvad en bakke er.
´Tommy.

Bevar bulerne.

Det er allerede et rekreativt areal, Cay.
Hvis pengene brænder i lommen på jer fra lokaludvalget, så brug dem da på noget fornuftigt istedet.
Jeg har hørt, at der skulle være tale om et betragteligt beløb, så hvad er det for en prioritering i en tid hvor folkeskoler lukkes og andre gode projekter sløjfes i besparelsens navn?
Har det noget at gøre med at én eller flere ikke vil indrømme fejltagelsen i en forhastet beslutning?
Byens få bulede pladser er, med deres ly- og lægivende træer, væsentligt mere unikke end endnu et stykke afsveden græsmark ud til en trafikeret vej.

PS:

http://classiccopenhagen.blogspot.dk/2012/08/save-hills.html

V.H. Lone S. ´bruger af bakkerne.

Opklaring: Hvem er vi?

Lige en lille opklarende kommentar til debatten:
Som den opmærksomme debatør i indlægget "Vi finder ikke... Hvem er vi?" har observeret, så var der i den indledende tekst et "vi", der ikke blev forklaret nærmere. Dette "vi" henviser til Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, som har udformet forslaget til at fjerne bunkerne. Det skulle selvfølgelig have fremstået klart og er nu blevet rettet.

Det er altså ikke Indre By Lokaludvalgs forslag, at bunkerne bliver fjernet, og lokaludvalget har hellere ikke endnu taget stilling til forvaltningens forslag - vi vil nemlig først høre jeres gode argumenter og holdninger både for og imod. Lokaludvalgets fremmeste opgave er at viderebringe de holdninger, som bydelens borgere og brugere har, til fagfolkene i forvaltningerne og kommunens politikere. Så kan argumenterne og holdningerne tages med i beslutningsprocessen.

Venlig hilsen
Lene, Sekretariatet for Indre By Lokaludvalg

Bevaring.

Lige en note til ovenstående: arealet forbliver grønt uanset om der er tale om rydning eller bevaring af bunkerne.
De fleste græsplæner og parker i Kbh er flade. Bakkernes tilstedeværelse øger hyggeværdien og bør derfor bevares som bakker, hvor man kan sidde og nyde hinanden og livet osv. At fjerne træerne og bakkerne svækker HYGGEVÆRDIEN.
Den historiske bevaringsværdi er mindre væsentlig.

Mht toiletter i bunkerne: sæt i stedet toiletter ude på fortovet à la Paris, så bakkerne benyttes til hygge frem for toiletbesøg.

Bunkerne som potentialefeldt

Jeg synes, at det ville være ærgeligt at fjerne bunkerne, for at erstatte dem med en flad græsplæne. For mig står disse som både monumenter for mangfoldighed og peger tilbage i den Københavnske historie.
Bunkerne er i sig selv en art urbant armatur, som indtages og bruges - og der burde hellere tænkes i baner, hvor denne særegne karakter yderligere kunne fertiliseres eller udnyttes på anden vis.

Espen

Udnyt hvad der er - lav toiletter i bunkerne

Hvis lokaludvalget mener, at der skal være plads til nyt liv, med andre ord: flere mennesker, så har jeg kun at sige: der er masser af plads på bunkerne/broen - desto tættere vi sidder, desto større en fest, så ”no worries”, fordi sådan kan vi lide det her på Nørrebro/ København.
Området bliver ikke grønnere/bedre af en udligning – Tværtimod bliver vi grønt fattigere, ved fældning af de store fine træer.
Jeg foreslår at lokaludvalget i stedet bruger budgettet på at installere toiletter i bunkerne. Således kan dem der ikke som undertegnede bor 20 meter fra broen besørge sig, uden at være nødstedt til at stille/sætte sig i buskene, i tunellen, lave ”snigeren” på kaffesalonen eller i baggården eller hvad der er værre : TAGE HJEM.
Flere vil formentligt benytte sig af broen og området omkring det :både de øl-tørstige, dem med strikketøjet i favnen, dem der har lilllebæbs i barnevognen og dem med avisen i hånden - alle dem der vil nyde vores dejlige sted.
Med toiletter i bunkerne kan vi få lov til at beholde vores "buler" og der bliver skaffet jobs i form af daglig vedligeholdelse af toiletterne.

Fæld ikke vores træer og erstat dem med spæde skud...så er det jo først vores tipoldebørn der får glæde af dem:(

Med venlig Hilsen Juila Cathrine This

Mere værdi end blot beskyttelse?

Cay Clemmensen: Jeg mener bestemt, at bunkerne tilfører Kbh værdi på trods af, at de ikke kan yde tilstrækkelig beskyttelse mod de "moderne våben" du beskriver. Dem er jeg nu ikke så bange for i forvejen, så mon ikke det går? Bunkerne gør byen smuk og livlig og har på den måde blot en anden type værdi. De fungerer - som der også allerede er blevet argumenteret - idag allerede som rekreativt område, så hvorfor flade dem ud? Hvem har sagt, man ikke kan slappe af på en bakketop?

Vi finder ikke... Hvem er vi?

Hov, pludselig kom der en tilføjelse på: "..vi finder ikke at de gamle dækningsgrave fra krigens tid har nogen bevaringsværdi." Er det "vi" der refereres til den lille gruppe der udgør indre by's lokaludvalg? En gruppe der uden at antage for meget ikke selv bruger eller har nogen nævneværdig interesse i de omtalte områder? Det skræmmer en borger at denne gruppe repræsenterer mig. Fra vid og sans.

Lad broens bunkere være

Jeg synes det ville være ærgerligt hvis man fjerner bunkerne og dermed også de fine bakker, som giver lidt variation i landskabet omkring søerne, der ellers er præget af lange lige strækninger og lange lige rækker af træer.

Ud over det finder jeg det mærkværdigt at bunkerne ikke kan bruges til et eller andet kulturelt formål, nu hvor broen er blevet et "in-sted" må bunkerne da kunne bruges som udstillingssted eller udskænkningssted eller....kun fantasien sætter gænserne.

Bevar dem...

Bunkerne er for det første et historisk lev og for det andet giver de lidt interessant og smukt landskab ved søerne, i en by der ellers er notorisk flad. Behold dem. De giver læ og er et hyggeligt opholdssted. En flad græsplæne op mod en stor vej er ikke et sted man har lyst til at opholde sig og den slags har vi rigeligt af i byen.

Bevar Københavns bakker

Bakkerne giver lidt ly for trafikken og udgør et fint udkigspunkt udover søerne. At bunkerne har udtjent sin værnepligt er i min verden fuldstændig irrelevant. Hvad der bør være i fokus er om vi ønsker bakker, træer og små kroge i et ellers helt fladt område. Jeg er sikker på at det er muligt at lave små fine flade haver - men hvorfor bruge penge (i denne her økonomi) og energi på områder som allerede er elsket og i aller højeste grad benyttet som de er.

Brug pengene et andet sted hvor der virkelig er behov for det.

Red Broens Bunkere, tak

Bunkerne ER allerede et rekreativt område, folk elsker at sidde på dem og de giver læ for både trafik og vind. Arealet bliver ikke større af at man jævner dem, kun fladere og mere uchamerende. Og det allermest forfærdelige er at de gamle træer ryger i processen. Uden deres skygge, får man en brun plet, for græsset brænder i solen.

Vi er indtilvidere over 850 mennesker på facebook gruppen "Red Broens Bunkere" der gerne ser dem bevaret. Folk der bruger dem, vel at mærke.

http://www.facebook.com/RedBroensBunkere

Bunkers

Så vidt jeg ved, vil de gamle bunkers ikke yde tilstrækkelig beskyttelse mod moderne våben - f.eks. de frygtindgydende bomber, der kan nedkastes fra fly eller affyres fra krigsskibe.
København har brug for alle de rekreative arealer, der kan opdrives. Så lad bunkers forsvinde, så vi kan få flere grønne arealer.

Venlig hilsen
Cay Clemmensen

Indsend kommentar

CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.