Hop til navigation
Jump to Content
Københavns Kommunes logo Indre By Lokaludvalg - et lokaludvalg i Københavns Kommune

Lokalplan for Øster Farimagsgade Skole

 

Lokalplanen ”Øster Farimagsgades Skole” skal muliggøre udvidelse af Øster Farimagsgades Skole med et spor samt 100 tilknyttede KKFO pladser, på skolens ejendom. I dag har skolen to spor, og skolens tilknyttede fritidshjem/KKFO funktioner er placeret på den kommunale børneinstitutionsejendom, Dronning Louisegården, syd for skolen, samt på Kommunehospitalet. Udvidelse af skolen sker ved, at bygninger i gården nedrives, og der opføres en ny bebyggelse på ca. 3.800 m² etageareal nord for skolens hovedbygning. Endvidere skal lokalplanen fastlægge de fremtidige anvendelses- og bebyggelsesforhold for Dronning Louisegården, Esajas Kirke og den tilhørende præstebolig, samt sikre bevaring af arkitektonisk værdifulde bygninger.

Baggrund

Borgerrepræsentationen har ved møder den 15. april og 16. december 2010 truffet beslutninger om udvidelse af Øster Farimagsgades Skole. Beslutningerne omfatter også etablering af tilhørende KKFO pladser. H+P Arkitekter A/S udarbejder byggeprojekt for skolens udbygning for bygherren Københavns Ejendomme, Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Afgrænsning

Lokalplanområdet omfatter ejendommene, der er vist på bilag 1: matr.nr. 119 (børneinstitutioner), 218 (skole), 825 (kirke) og 929 (præstebolig og kontor) Østervold Kvarter, København, med adresserne Øster Farimagsgade 40-44, Upsalagade 19-23, Malmøgade 14 og 15 og Lundsgade 14. Skoleejendommen har ifølge BBR et grundareal på 5.274 m², etagearealet er ca. 5.050 m², svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 96. Efter nedrivninger og nybyggeri vil bebyggelsesprocenten på ejendommen være 150 og friarealprocenten godt 40. Ejendommen Dronning Louisegården har ifølge BBR en bebyggelsesprocent på knap 50.

Kvarteret

Lokalplanområdet ligger i Indre By og udgør en enklave af institutioner og kirke, omgivet af boligbebyggelser og en kirkegård/park. Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Øster Farimagsgade, byggeforeningsboligerne Kartoffelrækkerne i 2½ etage og nord herfor af 5-6 etagers boligbebyggelser, mod nord af Holmens Kirkegård, samt mod øst og syd af karreer med 5-6 etagers boligbebyggelser. Hele kvarteret er præget af et stort antal træer bl.a. på kirkegården og på gaderne. Øster Farimagsgade er kvarterets hovedstrøg med butikker, cykelstier og busforbindelser.

Planforhold

I Kommuneplan 2009 er lokalplanområdet fastlagt til offentlige formål samt private institutioner mv. af almen karakter, som naturligt kan indpasses i området (O5-område). Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 150 og bygningshøjden maksimalt 24 m.

Frist for kommentarer: 11. maj 2011.

Bilag 1: Kort over lokalplanområdet ”Øster Farimagsgades Skole”.

Bilag 2: Skitse af projekt til udbygning af Øster Farimagsgades Skole, udarbejdet af H+P Arkitekter A/S.

Bilag 3: Oversigtsplan. Skitse af projekt til udbygning af Øster Farimagsgades Skole, udarbejdet af H+P Arkitekter A/S.

Indsend kommentar

CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.