Borgermøde om forslag Kommuneplan 2019

Hvis du er interesseret i byens udvikling, så kom til borgermøde om forslag til Kommuneplan 2019 "Verdensby med ansvar" og få indsigt i, hvordan planen er skruet sammen og giv din mening til kende.

Forslag til Kommuneplan 2019 "Verdensby med ansvar" skal over de kommende 12 år sætte de overordnede rammer for Københavns udvikling. København udvikler og forandrer sig med hastige skridt i disse år. Det betyder blandt andet, at byen over de sidste 10 år er vokset med 100.000 indbyggere ligesom, at det i løbet af de næste 12 år forventes at byen vokser med tilsvarende 100.000 indbyggere.

Flere beboere i København sætter også sit klare aftryk på Indre By og det medfører et øget pres flere steder i beyn. I borgermødet vil Økonomiforvaltningen indledningsvist give en introduktion til forslag til Kommuneplan 2019 "Verdensby med ansvar". Efter præsentationen vil der være en workshop. hvor udvalgte tematikker, der har relevans for Indre By, sættes under lup og debatteres. 

På www.kp19.kk.dk kan forslag til Kommuneplan 2019 "Verdensby med ansvar" læses og på www.blivhoert.kk.dk kan man afgive sit høringsvar ind til den 22. oktober 2019. 

Tid og sted 

Onsdag den 4. september kl. 19.30 - 21.30 i Bethesda, Rømersgade 17. 

Alle er velkomne.