Høringssvar om byrumsprojektet "Bedre forhold for cyklister i Vendersgade"

Projektet vil fjerne 28 parkeringspladser i Vendersgade. Lokaludvalget mener, at beboerne skal have adgang til parkering tæt ved deres bopæl, hvis parkeringspladserne nedlægges.

I 2018 præsenterede kommunen byrumsprojektet "Bedre forhold for cyklister i Vendersgade", hvor lokaludvalget indsendte et høringssvar. Projektet skulle omdanne Vendersgade til en bedre cykelgade, hvor det var planen, at der skulle nedlægges 20 parkeringspladser. På grund af anlægsloftet har projektet var sat i bero, men er nu genoptaget igen.

Alternativt projektforslag

Lokaludvalget har netop afgivet et nyt høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen, da der efter et politisk ønske er udarbejdet alternativt projektforslag til det fra 2018. I det alternative forslag fjernes der yderligere otte parkeringspladser i Vendersgade på strækningen mellem Søtorvet og Nørre Farimagsgade. Det vil medføre, at de nuværende 54 parkeringspladser i Vendersgade reduceres til 26 pladser, da der i alt fjernes 28 parkeringspladser.

Det mener vi

I forbindelse med det alternative projektforslag har lokaludvalget modtaget en lang række mails og gennemført en borgerpanelundersøgelse blandt beboere i Nansensgade-kvarteret, der er medlem af lokaludvalgets digitale borgerpanel. Resultaterne, som er også sendt til Teknik- og Miljøforvaltningen med høringssvaret, viser med al tydelighed, at beboere med bil ikke ønsker, at der fjernes p-pladser i Vendersgade.

Lokaludvalget har overfor Teknik- og Miljøforvaltningen tilkendegivet, at så længe beboere i Nansensgade-kvarteret er afhængig af deres bil og dermed har et parkeringsbehov, bør der kun nedlægges p-pladser i kvarteret, hvis beboerne får adgang til parkering andetsteds inden for rimelig afstand af deres bopæl.

Lokaludvalget foreslår derfor, at der ikke nedlægges 28 parkeringspladser i Vendersgade, med mindre:

kommunen køber eller lejer et tilsvarende antal parkeringspladser i parkeringsanlægget under Israels Plads, som beboerne i Nansensgade-kvarteret kan benytte på deres beboerparkeringslicens.

kommunen gør det muligt for beboere i Nansensgade-kvarteret at parkere i Nyropsgade-kvarteret på deres beboerparkeringslicens.

kommunen gør det forbudt for bilister, som ikke har beboerparkeringslicens til parkeringspladserne i Nansensgade-kvarteret, at parkere på kvarterets parkeringspladser.