Kom til borgermøde om affaldssorteringspunkter

Københavns Kommune inviterer til borgermøde om de nye affaldssorteringspunkter.

I løbet af 2023 bliver omkring 57 affaldssorteringspunkter sat op i Indre By og på Christianshavn. I hele København bliver der i alt opsat op mod 750 sorteringspunkter.

På borgermødet kan du høre om sorteringspunkterne, baggrunden for forslag til placeringer, design af affaldsbeholderne og det forventede anlægsarbejde i forbindelse med etablering af sorteringspunkterne.

Til mødet bliver der desuden mulighed for at stille spørgsmål, kommentere på placeringerne og drøfte sorteringspunkterne i Indre By.

Alle er velkomne til mødet, duk blot op i Kulturhuset Indre By.
Der vil blive budt på kaffe og kage.

Tid og sted

Borgermødet om sorteringspunkter finder sted i
Kulturhuset Indre By, Mødelokale 1, Charlotte Ammundsens Plads 3
den 22. august 2022 kl. 19.30-21.30.

Se sorteringspunkterne på Gammeltorv

I perioden mellem 15. august og 3. september 2022 kan du se prototyper af alle tre typer beholdere på Gammeltorv.

Der er ikke tale om en permanent placering og heller ikke en kommende placering for et sorteringspunkt.

Stedet er valgt, da der er plads til at alle der har lyst, kan komme forbi og se beholderne. Sorteringspunkterne vil være aflåste i perioden.

Læs mere om sorteringspunkterne.

Ressource- og Affaldsplanen Cirkulær København

Sorteringspunkterne er en del af Ressource- og Affaldsplanen Cirkulær København, som i 2019-2024 arbejder frem mod tre ambitiøse mål:

  • 70% af husholdningsaffaldet indsamles til genanvendelse
  • Københavnerne skal genbruge 3 gange så meget
  • CO2-udledningen skal reduceres med 59.000 tons