Kom til borgermøde om Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen

Teknik- og miljøforvaltningen inviterer alle interesserede til borgermøde om forslaget til Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen.

Hvordan skal Middelalderbyens byrum og trafik udvikle sig?

Det gav Teknik- og Miljøforvaltningen et bud på tidligere på sommeren.

I forslaget til Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen er et af de afgørende pejlemærker mindre biltrafik i kvarteret. Dette skal blandt andet realiseres gennem nedlæggelse af parkeringspladser på gadeplan. Nu inviterer Teknik- og miljøforvaltningen alle interesserede til borgermøde om planforslaget.

Tid, sted og tilmelding

Borgermødet om Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen finder sted

onsdag den 24. august 2022 kl. 19-21 i Hovedkassen på Københavns Rådhus.

Tilmelding er nødvendig og skal ske til mail til LEBJER@kk.dk senest den 22. august. Skriv "Borgermøde" i emnefeltet.

Mere plads til fodgængere og cyklister

Fodgængere og cyklister skal ifølge planforslaget have mere plads i Middelalderbyen, og det skal de ”grønne” og ”blå” byrum også. Således lægger forslaget til Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen blandt andet op til, at der skal etableres mere gågade – fx i Lille Kongensgade.

Samtidig skal flere gader omkring Gammel Strand og Nybrogade have bedre fodgængerforløb ned mod Slotsholmskanalen, og så skal der plantes flere træer i kvarteret. Desuden skal cykelparkering være mere tilgængelig og samtidig fylde mindre på gader og stræder i kvarteret.

Byrums- og trafikplanen er blevet til med input fra en forudgående borgersamling om Middelalderbyen, og er lige nu i offentlig høring frem til den 26. september 2022.

Læs forslaget til Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen.

Høringssvar

Har du noget at sige om planforslaget?

Skriv et høringssvar til Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen.

Der er frist for høringssvar den 26. september 2022.

Invitation til borgermøde om byrum og trafik i Middelalderbyen