Kom til borgermøde om turisme i Indre By

Vær med, når Indre By Lokaludvalg holder borgermøde med oplæg, debat og dialog om udfordringer og potentialer ved turismen i Indre By.
Billede
Turister i Nyhavn, sommer 2022
Turister i Nyhavn, sommer 2022
Fotograf
Indre By lokaludvalg

Tendensen er klar: De internationale turister har fået øjnene op for Københavns herligheder. Frem til pandemiens globale nedlukning bare steg antallet af overnatninger. I 2019 slog turismen i København rekord med 12,4 mio. kommercielle turistovernatninger, heraf 7,0 millioner udenlandske og 5,4 millioner danske.

I rekordåret 2019 omsatte turismeerhvervet for 53 milliarder kr. Den øgede interesse for destination København godt for det danske riges pengepung, og så driver turismen også udviklingen af kultur- butiksliv.

Men for nogle er turismen en belastning: De oplever, at overturisme belaster hverdagslivet i beboelseskvarterer, at Airbnb ikke reguleres tilstrækkeligt, og at de lokales hjem kan føles som udstillingsvinduer – og alt andet end private og trygge.

Indre By Lokaludvalg inviterer til borgermøde om turisme

Kom til borgermøde om turisme i Indre By

tirsdag den 30. august 2022 kl. 19:30 – 22:00
i Bethesdas Festsal, Rømersgade 17, 1362 København K
.

Tilmelding senest den 26. august 2022. Vi har plads til 100 deltagere, og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

Tilmeld dig borgermødet ved at skrive til indrebylokaludvalg@okf.kk.dk.

En aften om fremtidens turisme

Nu er spørgsmålet: Hvordan skal turismen i Indre By og resten af København udvikle sig, her på bagkant af pandemien?  Indre By Lokaludvalg inviterer på den baggrund alle interesserede til borgermøde om turisme.

På mødet kan du høre oplæg om turismeforskning, Wonderful Copenhagens Come Back Copenhagen-strategi og hvordan Københavns Kommune arbejder med turistbusser i Indre By. Vi byder også op til politikerdebat om rammerne for turismens udvikling.

Formålet med borgermødet er dels at oplyse om udfordringer og potentialer forbundet med turismen i bydelen, dels at invitere til borgerdialog og debat om ønsker for fremtidens turisme i København.

Borgermødet er en del af grundlaget for Indre By Lokaludvalgs arbejde med Indre By Bydelsplan 2023 – 2027.