Nabomøde om Laksegade-kvarteret og området ved Nikolaj Plads

Torsdag den 24. oktober inviterer vi til offentligt nabomøde for beboere omkring Magasin og Nikolaj Plads. Mødet skal ses som opfølgning på møderne om planerne for Danske Bank-bygningen i Laksegade.

På nabomødet skal vi tale om udfordringerne, der er i området i dag, samt om udfordringer og muligheder, når der kommer butikker, boliger og erhverv i det nye bykvarter i Laksegade.  

Derudover vil vi på mødet hjælpe med at danne netværksgrupper, så sammenhængskraften i området styrkes.

OBS: Der er plads til 50 deltagere, og pladserne optages efter først-til-mølle-princippet. Alle er velkomne!

Tid og sted:

Torsdag den 24. oktober kl. 19.30 - 21.30 inde Magasin. Mødelokalet ligger på 2. sal ved Matcha Bar.