Resultater af spørgeskemaundersøgelse om badezone ved Ofelia Plads

Beboerne i områderne Frederiksstaden, Nyboder og Gammelholm, Nyhavn er positive stemte for en badezone foran Kyssetrappen ved Ofelia Plads.

Indre By Lokaludvalg gennemførte for nylig en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer lokaludvalgets digitale borgerpanel, der bor i områderne Frederiksstaden, Nyboder og Gammelholm, Nyhavn. Undersøgelsen blev sendt ud til 1.278 beboerne, hvor 488 af dem gennemførte undersøgelsen, hvilket svarer til 38 % af beboerne i de to områder. 

Hele 78 % synes, at der skal etableres en permanent badezone foran Kyssetrappen ved Ofelia Plads, så det er muligt bruge badezonen året rundt. Derudover mener 79 %, at der skal opstilles et permanent toilet ved badezonen, hvis den etableres.

Folk, der svaret på undersøgelsen er lidt mere delte, når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt de bekymrede for om en badezone vil føre mere støj, affald og spontane fester mm. af sig i området omkring Ofelia Plads. Her svarer 45 %, at de er bekymrede, 41 % er ikke bekymret og 17 ved ikke om det er noget, der vil bekymre dem.

Indre By Lokaludvalg besluttede i lokaludvalgsmødet den 11. februar, at de vil sende resultaterne af borgerpanelundersøgelse til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Kultur- og Fritidsudvalget og til By & Havn.

I kolonnen til højre er det muligt at se en opsamling af undersøgelsens resultater, samtlige resultater og den forslåede placering til badezonen.