Stor modstand mod parkeringskælder under Dantes Plads

Et borgermøde afholdt af Indre By Lokaludvalg mandag aften viste med al tydelighed, at en parkeringskælder i tre etager under Dantes Plads med plads til 214 biler møder stor modstand.

På et borgermøde mandag aften, hvor ca. 80 borgere deltog, fortalte Q-Park og deres arkitekter om planerne for deres parkeringskælder under Dantes Plads mellem Nationalmuseet og Glyptoteket. Bagefter orienterede en embedsmand fra kommunen om den politiske proces, der ligger til grund for beslutningen om parkeringskælderen, samt om hvad der videre skal ske.

Oplæggene var en øjenåbner for mange, men bekræftede dem også i, at det vil være en stor fejltagelse at etablere en parkeringskælder under Dantes Plads med ind- og udkørsel fra den fredelige Vester Voldgade. Q-Park købte i 2018 Dantes Plads af kommunen efter, at Borgerrepræsentationen havde givet grønt lys til et salg af pladsen. Imidlertid har den planlagte parkeringskælder i længere tid været udsat for stor kritik fra lokale beboere og erhvervsdrivende, ligesom lokaludvalget har stillet sig undrende over for planerne.

- Jeg undrer mig over, at kommunen går imod landets klima- og miljøpolitik. De ved, at parkeringskælderen vil tiltrække op mod 1.000 bilister til området dagligt, hvilket uomtvisteligt vil belaste klimaet betydeligt. Dertil kommer, at Vester Voldgade for få år siden blev fredeliggjort, ligesom Lille Langebro åbnede i sommers som cykelforbindelse mellem Indre By og Amager. Vester Voldgade skulle være et helle for cyklister og fodgængere, og skolebørn fra Den Classenske Legatskole skulle bruge gaden i frikvartererne. Men gaden kan ikke både være for cyklister, fodgængere, skolebørn og bilister. Hvis parkeringskælderen tiltrækker så mange biler, kan man frygte, at det bliver rent kaos i området, siger Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg.

Bent Lohmann undrer sig også over, hvordan planen om en parkeringskælder under Dantes Plads kan kobles sammen med visionen om at skabe en levende CO2-neutral by.

Indre By Lokaludvalg har i et brev til Borgerrepræsentationen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiudvalget sendt en række spørgsmål og bemærkninger fra borgermødet den 7. oktober 2019.

Spørgsmål til Københavns Kommune

Indre By Lokaludvalg - spørgsmål vedr. Dantes Plads 

Københavns Kommune - svar vedr. Dantes Plads 

TMF-borgmester - svar vedr. Dantes Plads 

KFF-borgmester - svar vedr. Dantes Plads