Københavns Kommunes logo

Jep Loft

Arkitekturoprøret
Billede
Jep Loft

Arkitekturoprøret ønsker at:

  • Indre By dækkes med bevarende lokalplaner
  • Nybyggeri i højere grad menneskeliggøres og indpasses efter danske traditioner
  • Nye bydele skal ikke være forstadskvarterer, men 'rigtige' byer med et miljø som det, der findes i de ældre bykvarterer
  • De skadelige indgreb i bymiljøerne stoppes
  • Skabelsen af gode bymiljøer sættes i højsædet
  • Nybyggeri i gamle byområder tilpasses i videst muligt omfang efter omgivelserne, idet der bør bygges i stedets ånd fremfor i tidens ånd
  • Tidligere tiders synder genoprettes – for eksempel ved at utilpassede nybygninger på torve og hovedgader ombygges, så de passer til omgivelserne. Store beton-, stål- eller glashuse hører ikke hjemme i middelalderbykerner; dér er matriklerne små, husene har skrå tage og lodretstående vinduer med sprosser, og hvert hus har en dør. Alle huse indgår i en ensartet mangfoldighed