Debatvognsmøde om genetablering af Stokhusbroen

Kom og giv din mening til kende om en genetablering af Stokhusbroen, og hvad det vil medføre for kvarterets beboere, institutioner og foreninger af både miljømæssige, bymæssige og trafikale fordele.

I debatvognsmødet kan du give din mening til kende om ønsket om en genetablering af Stokhusbroen. Vi parkerer vores debatvogn på Sankt Pauls Plads mellem de to grønne arealer og tager en snak om broen med dem, der kommer forbi. 

Vi holder debatvognsmødet for at undersøge, om der er lokal opbakning til idéen om en genetablering af Stokhusbroen. Vi bruger jeres input i det videre arbejde med sagen.

Broen skal genetableres som en gangforbindelse, da det ikke er tilladt at cykle i Østre Anlæg

Indre By Lokaludvalg har i flere år arbejdet for at få genetableret Stokhusbroen over banelegemet mellem Østre Anlæg og Øster Voldgade ved Stokhusgade. Vi ønsker broen genopført for at skabe bedre adgang til Østre Anlæg fra Nyboder-kvarteret, bl.a. for kvarterets institutioner. Samtidig vil det give en god og interessant fodgængerforbindelse mellem Søerne og Nyboder.

Gangforbindelse til Østre Anlæg

Lokaludvalget meldte genetableringen af broen ind som et ønske til Teknik- og Miljøforvaltningen, der nu udarbejder et budgetnotat, som dermed indgår i forhandlingerne om Københavns Kommunes budget for år 2025.

Broen skal genetableres som en gangforbindelse, da det ikke er tilladt at cykle i Østre Anlæg.  Med genetableringen forventes et øget besøgstal i Østre Anlæg pga. den oplevelsesmæssige værdi, den vil give for byens beboere, men også de mange turister, som bl.a. gæster Nyboder.

Vi arbejder på at få et samarbejde med en lokal forening om at bygge en model af en bro til arrangementet, som kan være en samtalestarter og blikfang for lokale i området. 

Kontakt os

Foretrækker du at sende os dine kommentarer til genetableringen af Stokhusbroen, kan du skrive til os på indrebylokaludvalg@okf.kk.dk. Vi skal modtage dine kommentarer senest den 27. august 2024.

Historisk om Stokhusbroen

  • Stokhusbroen blev etableret i år 1917 som fodgængerbro.
     
  • Broen blev revet ned af DSB (nu Banedanmark) i 1984 for at gøre plads til de elektrificerede tog. Aftegningerne af den gamle bro på murværket ved banegraven kan stadig ses fra Østre Anlæg.
     
  • Se billeder på Kbhbilleder.dk af Stokhusbroen fra 1968 og 1984: Søgning på ""Stokhusbroen"" - kbhbilleder.dk. Det sidste billede på linket er af Østerport Station fra 1975 og er taget på Stokhusbroen.

Kontakt

Sankt Pauls Plads

Del med