Lokaludvalgsmøde

Vi mødes fast en gang om måneden til lokaludvalgsmøde. Her behandler vi bl.a. puljeansøgninger, opdaterer hinanden på vores arbejde med sager, og godkender høringssvar, inden de sendes afsted til forvaltningerne.

Lokaludvalgsmødet starter normalt kl. 18.30 og senest kl. 22.00. 

Du kan finde vores dagsordener og referater fra lokaludvalgsmøderne her på Københavns Kommunes hjemmeside

Alle kan komme og overvære møderne. Der er indlagt et fast punkt i starten af dagsordenen, hvor du kan stille spørgsmål.
Du er også meget velkommen til at kontakte sekretariatet med din sag, hvis du har brug for sparring eller viden. 

Vi holder som udgangspunkt vores lokaludvalgsmøder i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K. Kontakt eventuelt sekretariatet, hvis du ønsker at møde op.

Mødested og kontakt

Indre By Lokaludvalg

Farvergade 27

1463 København K

Kontaktperson

Christian Christensen

6037 8058

cc@okf.kk.dk

Del med