Genskab den originale gadebelysning i Nyboder

En borger i Nyboder har taget initiativ til at undersøge muligheden for at genopføre den originale gadebelysning i kvarteret. Vi synes det er en god idé og støtter projektet.

Vi er i dialog med en borger i Nyboder, som arbejder på at genopføre de gamle gadelamper i Nyboder i gaderne omkring Sankt Pauls Plads. Her der de gamle gadelamper netop fjernet i modsætning til det øvrige kvarter, hvor de stadig fungerer og understøtter Nyboders historiske kulturmiljø.

Der er udformet en oversigt over placeringer af de gamle gadelamper ved hjælp af historiske fotografier og nu er næste skridt, derfor at søge finansiering til projektet. Gadelampen kaldes populært for ”Helleung gadelampe” og et forsigtigt bud på, hvad det vil koste at dem, lyder på ca. 7. mio. kroner.

Udvidet fredning
Ønsket om at genopføre de gamle gadelamper ligger fint i forlængelse af den udvidede fredning af Nyboder, som blev vedtaget af Slots- og Kulturstyrelsen i starten af året. Her besluttede styrelsen at fredningsbestemmelserne også skulle omfatte gader og gårdrum omkring de gule bygninger.

Styrelsen mener at området som helhed har store kulturhistoriske og arkitektoniske værdier – og vi mener at en ensartet historisk belysning kan være med til at understøtte hensynet til helheden og kvarterets sammenhæng.

Fakta om udvidelsen af fredningen

  • Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den nuværende bygningsfredning af Nyboder. Fredningen skal styrke bevaringen af området som historisk vidnesbyrd og fortællingen om Københavns udvikling de sidste 500 år.
  • Baggrunden for udvidelsen af Nyboder sker på baggrund af et fredningsforslag fra Slots- og Kulturstyrelsen. 
  • Nyboders gule bygninger blev oprindeligt fredet i 1918. Fredningen er sidenhen blevet udvidet med de grå bygninger, der blev opført i slutningen af 1800-tallet, og som er den nyeste del af Nyboder. 
  • Det er Slots- og Kulturstyrelsens vurdering, at fredningen nu også skal omfatte gaderne og gårdrummene omkring de gule bygninger, da området som helhed besidder store kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. 
  • Beslutningen om fredningen følger indstillingen fra Det Særlige Bygningssyn ved et møde den 18. marts 2021. 

Kilde: Slots og Kulturstyrelsen