Søg penge

Søg penge til dit projekt

Du kan søge penge fra Bydelspuljen til projekter og arrangementer, der fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af fællesskab og netværk i bydelen. I Indre by uddeler vi ca. X. millioner kroner årligt, som kan søges af private borgere, foreninger og virksomheder. Projekterne skal være rettet mod borgere i Indre By, foregå i Indre By, eller komme bydelen og borgerne til gavn. Projekterne skal være båret af frivillige og lokale kræfter og/eller arrangeres sammen med lokale foreninger.

Vi anbefaler, at du læser vores retningslinjer og ansøgningsfrister og sætter dig ind i procedurer for ansøgning og udbetaling, inden du søger penge til dit projekt.

Ansøgningsfrister 2022

7. august med behandling i lokaludvalget den 15. september 
7. oktober med behandling i lokaludvalget den 10. november 
7. december med behandling i lokaludvalget den 12. januar 2023

Ansøgningsfrister 2023

7. februar med behandling i lokaludvalget den 9. marts
7. april med behandling i lokaludvalget den 11. maj
7. august med behandling i lokaludvalget den 14. september
7. oktober med behandling i lokaludvalget den 9. november 

OBS: Ansøgninger indsendt efter fristens udløb behandles ikke.