Søg penge

Københavns Kommunes logo

Søg penge til dit projekt

Du kan søge penge fra Indre By Lokaludvalgs pulje til projekter og arrangementer, der fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af fællesskab og netværk i bydelen. Indre By Lokaludvalgspuljer er på cirka 330.000 kr. kroner årligt. Puljen kan søges af private borgere, foreninger og virksomheder. Projekterne skal være rettet mod borgere i Indre By, foregå i Indre By, eller komme bydelen og borgerne til gavn. Projekterne skal være båret af frivillige kræfter og/eller arrangeres sammen med foreninger.

Vi anbefaler, at du læser vores retningslinjer og ansøgningsfrister og sætter dig ind i procedurer for ansøgning og udbetaling, inden du søger penge til dit projekt.

Ansøgningsfrister 2022

7. december med behandling i lokaludvalget den 12. januar 2023

Ansøgningsfrister 2023

7. februar med behandling i lokaludvalget den 9. marts
7. april med behandling i lokaludvalget den 11. maj
7. august med behandling i lokaludvalget den 14. september
7. oktober med behandling i lokaludvalget den 9. november 

OBS: Ansøgninger indsendt efter fristens udløb behandles ikke.