Søg penge

Søg penge til dit projekt

Du kan søge penge fra Indre By Lokaludvalgs pulje til projekter og arrangementer, der fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af fællesskab og netværk i bydelen.

Lokaludvalget behandler puljeansøgninger hver måned, dog ikke i juli måned.

Ansøgningsfristen er hver den 7. i måneden før man ønsker ansøgningen behandlet. Som udgangspunkt er maksimumbeløbet for en ansøgning 50.000 kr.

Indre By Lokaludvalgs pulje er på cirka 330.000 kr. kroner årligt. Puljen kan søges af private borgere, foreninger og virksomheder. Projekterne skal være rettet mod borgere i Indre By, foregå i Indre By, eller komme bydelen og borgerne til gavn. Projekterne skal være båret af frivillige kræfter og/eller arrangeres sammen med foreninger.

Vi anbefaler, at du læser vores retningslinjer og ansøgningsfrister og sætter dig ind i procedurer for ansøgning og udbetaling, inden du søger penge til dit projekt.OBS: Ansøgninger indsendt efter fristens udløb behandles ikke. 

Billede
puljebillede