Retningslinjer

Indre By Lokaludvalg støtter tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter, arrangementer eller projekter henvendt til Indre Bys borgere og daglige brugere.

Lokaludvalget behandler puljeansøgninger hver måned, dog ikke i juli måned.

Ansøgningsfristen er hver den 7. i måneden før, man ønsker ansøgningen behandlet. Som udgangspunkt er maksimumbeløbet for en ansøgning 50.000 kr.

Indre By Lokaludvalg støtter tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner Indre By og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplan.

Krav til aktiviteten, der ansøges om støtte til

Aktiviteten skal   

 • være offentlig tilgængelig
 • offentliggøres bredt
 • involvere frivillige kræfter
 • involvere en vis selvfinansiering.

Det tæller positivt, hvis aktiviteten afholdes i et beboelseskvarter eller udenfor de centrale dele af Indre By.

Som udgangspunkt støtter lokaludvalget ikke: 

 • Kommunale institutioners aktiviteter. I særlige tilfælde vil lokaludvalget dog kunne støtte kommunale institutioners aktiviteter, hvis aktiviteten ikke ligger inden for rammerne af det, en forvaltning forventes at finansiere. Det kan f.eks. være udvikling af aktiviteter for borgere i Indre By
 • Aktiviteter, hvor løn eller honorar efter lokaludvalgets vurdering udgør en stor del af det ansøgte beløb
 • Aktiviteter med en entré, der efter lokaludvalgets vurdering
  • ikke matcher beløbet, der ansøges om
  • ikke matcher projektet eller arrangementets indhold
  • gør, at projektet eller arrangementet ikke er offentligt tilgængeligt
 • Aktiviteter, som lokaludvalget vurderer, vil føre til betydelige oprydnings- eller renholdelsesproblemer
 • Udvikling og drift af hjemmesider
 • Udgivelse af bøger
 • Videoproduktion.

Lokaludvalget støtter ikke:

 • Drift og anlæg
 • Aktiviteter, der er gennemført, når lokaludvalget skal tage stilling til ansøgningen
 • Aktiviteter udenfor Indre By Lokaludvalgs område.

Aflevering af regnskab

Ansøgere, der får tilsagn om støtte fra lokaludvalgets pulje, vil skulle aflevere en evaluering og et regnskab for anvendelsen af støtten senest 1 måned efter afslutningen af aktiviteten, medmindre andet er aftalt med lokaludvalgets sekretariat. I udgangspunktet bortfalder tilsagnet om støtte, hvis den fastsatte frist for aflevering af evaluering og regnskab ikke overholdes.

Ansøgningsfrist

Lokaludvalget har bemyndiget dets forperson til

 • at afvise puljeansøgninger, der angår aktiviteter, som vil være afholdt, når lokaludvalget skal tage stilling til ansøgningen
 • at afvise aktiviteter, der foregår udenfor Indre By.

Lokaludvalget orienteres om afvisningen.

 

Print retningslinjerne for støtte her