Bliv suppleant i lokaludvalget

Vil du være suppleant i Indre By Lokaludvalg? Så send os en mail og kom øverst på vores kontaktliste ved afbud fra medlemmer.

Som suppleant bliver du holdt underrettet om stort og småt i Indre By, så du er klædt på til at træde ind i lokaludvalget, når et lokaludvalgsmedlem måtte melde afbud til et møde i lokaludvalget.

Hvis du vil være suppleant, skal du blot opfylde følgende krav:

  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du skal repræsentere en forening, der er aktiv i Indre By, og som ikke i forvejen er repræsenteret i lokaludvalget eller på suppleantlisten
  • Foreningen skal have mindst 15 medlemmer
  • Foreningen skal have eksisteret mindst et år

Du kan skrive dig op som suppleant med mail til indrebylokaludvalg@okf.kk.dk.

Når du melder dig som suppleant, skal du angive hvilken af følgende tre suppleantlister, du vil tilhøre.

  • Børn, unge, idræt, kultur og fritid
  • Ældre, sundhed, social og integrationsområdet
  • Bolig, miljø og erhverv

Suppleanterne bliver indplaceret på suppleantlisterne efter først-til-mølle-princippet.

Når et medlem af lokaludvalget er forhindret i at deltage på et lokaludvalgsmøde, indkaldes 1. suppleanten fra den liste, som medlemmet er valgt fra. Og så fremdeles.