Om lokaludvalget

Om lokaludvalget

Vi samarbejder med bydelens beboere, lokale aktører og Københavns Kommune om at skabe de bedste rammer for et godt hverdagsliv for alle bydelens brugere.

Indre By Lokaludvalg er ét ud af 12 lokaludvalg i Københavns Kommune.

Vi skaber dialog mellem københavnerne og politikerne på Københavns Rådhus om byens udvikling. På den måde styrker vi nærdemokratiet og gør det lettere for den enkelte københavner at få indflydelse på de beslutninger Borgerrepræsentationen træffer.