Københavns Kommunes logo

Formål og opgaver

Indre By Lokaludvalg blev oprettet i 2008 af Københavns Kommune. Der er i alt 12 lokaludvalg i Københavns Kommune, som beskæftiger sig med hver deres bydel.

Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem Indre Bys borgere og politikere i Københavns Borgerrepræsentation og skaber dialog om spørgsmål, der har betydning for bydelen.

Lokaludvalget består af 23 medlemmer, som repræsenterer foreninger, organisationer og brugerbestyrelser, der har interesse i Indre By, samt de politiske partier i Borgerrepræsentationen.

Høringer og dialog om aktuelle sager

Inden Københavns Kommune politikere træffer endelige beslutninger i sager af særlig betydning for bydelen, får Indre By Lokaludvalg mulighed for at indsende et høringssvar med lokaludvalgets holdning til sagen. Indre By Lokaludvalg offentliggør alle de høringssager og giver bydelens borgere mulighed for at kommentere dem. Lokaludvalget arrangerer borgerdialog om de aktuelle sager i form af fx borgermøder og spørgeskemaundersøgelser. 

Puljemidler 

Lokaludvalget har til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter i Indre By og har til dette formål en pulje på ca. 2,6 mio. kr. årligt. Borgere og foreninger kan søge om støtte fra denne pulje til lokale arrangementer, events og projekter, som er tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende for borgere og brugere i lokalområdet.