Lokaludvalgets arbejde

Lokaludvalgets arbejde

Indre By Lokaludvalg har som opgave at styrke nærdemokratiet. Lokaludvalget skal gøre det lettere for den enkelte københavner at få indflydelse på de beslutninger, Borgerrepræsentationen træffer, og som har betydning for bydelen. 

Vi retter henvendelse til Københavns Kommune med breve og høringssvar, og behandler sager med relevans for Indre By på vores udvalgsmøder. Vi tager sager op på vegne af bydelens borgere og brugere. Kontakt os gerne, hvis du vil have os til at tage en sag op.

I forretningsordenen kan du finde reglerne for lokaludvalgets arbejde