Bydelsplan

Bydelsplanen beskriver lokaludvalgets visioner for fremtiden og idéer til konkrete løsninger i relation til bydelens byudvikling.

Hvert fjerde år udarbejder lokaludvalget en bydelsplan i samarbejde med lokale københavnere, eksterne partnere og fagforvaltningerne i kommunen.

Kort over Indre By med kvarterer.

Vi tager i arbejdet med bydelsplanen afsæt i fakta om bydelen, som blandt andet beskrevet i datapakken nedenfor. Datapakken indeholder nøgletal om Indre By og om Indre Bys indbyggere.

Bydelsplanerne beskriver visioner for fremtiden og idéer til konkrete løsninger i relation til bydelens udvikling.

Bydelsplanerne indgår i vores arbejde og er et idékatalog til byudviklingen i København. De bliver til takket være stort engagement fra flere tusinde borgere, der kommer med input til arbejdet, blandt andet ved at deltage i vores borgerpanelundersøgelser.

Bydelsplanen bliver udarbejdet efter valget til lokaludvalg af den tiltrådte samling.