Københavns Kommunes logo

Sådan søger du

Har du en idé til et projekt eller et arrangement i Indre By? Så kan du søge penge i Indre By Lokaludvalgs pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet.

Indre By Lokaludvalg ønsker at bakke op om projekter og arrangementer, der styrker og udvikler bydelen. Igennem vores pulje giver vi blandt andet støtte til projekter, der bidrager til netværksskabelse, fremmer dialog og styrker sammenhængen i Indre By.

Hvem kan søge

Enhver borger, gruppe eller forening kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer, som bliver afviklet i Indre By og for borgerne i Indre By. Den maksimale støtte pr. arrangement eller projekt udgør som udgangspunkt kr. 50.000.

Når du skal ansøge om puljemidler hos Indre By Lokaludvalg, skal du udfylde et ansøgningsskema, som du finder her.

Derudover skal du indsende:

  • Et realistisk budget med forventede indtægter og udgifter, herunder evt. medfinansiering
  • Kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar.
  • Det er ikke nødvendigt at sende supplerende bilag til os.

Ansøgningen sendes til: indrebylokaludvalg@okf.kk.dk

 

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrister 2022

  • 7. august med behandling i lokaludvalget den 8. september 
  • 7. oktober med behandling i lokaludvalget den 10. november 
  • 7. december med behandling i lokaludvalget i januar 2023

OBS: Ansøgninger indsendt efter fristens udløb behandles ikke.