Sådan søger du

Har du en idé til et projekt eller et arrangement i Indre By? Så kan du søge penge i Indre By Lokaludvalgs pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet.

Indre By Lokaludvalg ønsker at bakke op om projekter og arrangementer, der styrker og udvikler bydelen. Igennem vores pulje giver vi blandt andet støtte til projekter, der bidrager til netværksskabelse, fremmer dialog og styrker sammenhængen i Indre By.

Hvem kan søge

Enhver borger, gruppe eller forening kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer, som bliver afviklet i Indre By og for borgerne i Indre By. Den maksimale støtte pr. arrangement eller projekt udgør som udgangspunkt kr. 50.000.

Når du skal ansøge om puljemidler hos Indre By Lokaludvalg, skal du udfylde et ansøgningsskema, som du finder her.

Derudover skal du indsende:

  • Et realistisk budget med forventede indtægter og udgifter, herunder evt. medfinansiering
  • Kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar.
  • Det er ikke nødvendigt at sende supplerende bilag til os.

Ansøgningen sendes til: indrebylokaludvalg@okf.kk.dk

 

Ansøgningsfrister

Der er frist hver den 7. i måneden bortset fra juli måned, hvor lokaludvalget holder sommerpause. 

Ansøgninger behandles i lokaludvalgets møde den følgende måned: Har du fx indsendt en puljeansøgning inden fristen den 7. januar, behandler lokaludvalget din ansøgning i dets møde i februar.

Ansøgninger indsendt til fristen den 7. juni behandles i lokaludvalgets augustmøde.

OBS: Ansøgninger indsendt efter fristens udløb behandles ikke.