Aflyst: Renere luft i byen - men hvordan?

Vi holder i samarbejde med Christianshavns Lokaludvalg og Miljøpunkt Indre By & Christianshavn et dialogmøde om luftforurening. Kom og hør hvordan relevante aktører arbejder med at reducere C02.

I 2009 vedtog Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune en ambitiøs klimaplan, hvori der blev formuleret en vision om at København skulle være verdens første CO2-neutrale hovedstad. Klimaplanen indeholder målsætninger, hovedindsatser og initiativer, som skal gennemføres for at nå målet om CO2-neutralitet.
Det er en plan, der kræver en langsigtet indsats fra kommunens mange aktører. 

Nogle af disse aktører har vi inviteret til at deltage i dialogmødet med oplæg om, hvilke overvejelser og tiltag, de arbejder med for at bidrage til at opnå kommunens klimamål. Vi lægger op til en aften med oplæg og en efterfølgende snak om udfordringer og løsninger. 

PROGRAM (med forbehold for ændringer)

Bent Lohmann, Formand for Indre By Lokaludvalg byder velkommen og fortæller kort om programmet for dialogmødet.

Marianne Spang Bech, Centerleder for Miljøpunkt Indre By & Christianshavn giver et oprids af situationen ud fra aktuelle forskningsresultater med fokus på trafikken i Indre By og på Christianshavn. 

Casper Harboe, Enhedschef i Mobilitet, Teknik- og miljøforvaltningen, Københavns Kommune. Med fokus på kommunens miljø-og klimamål præsenteres de tiltag kommunen arbejder med for at nå målene.

Mads Vestergaard Olesen: CEO for Stromma Danmark A/S. En præsentation af Stromma’s overvejelser, initiativer og planer, til at gøre byen grønnere.

Jeppe Gaard: Kontraktchef for Movia. Movia præsenterer deres overvejelser og strategi for en grønnere busdrift i København.

Christian Høy-Petersen: Customer Experience Director for DHL. Med udgangspunkt i DHL’s nye City Hub på Nørreport præsenteres hvordan DHL arbejder med klimavenlige initiativer.

Dantaxi: Et indblik i Dantaxi’s strategi om investering i eldrevne og miljøvenligere biler, der kan bidrage til rene luft i byerne.

PAUSE

Spørgsmål og debat

Afrunding  

Vi byder på kaffe, te og kage.

Alle er velkomne.