Aflyst: Stiftende generalforsamling for Mayonnaise-kvarteret

Mandag den 23. marts inviterer vi beboere og erhvervsdrivende i Mayonnaise-kvarteret til en stiftende generalforsamling med henblik på at danne en interesseforening for kvarteret. 

Hensigten med generalforsamlingen er at danne en interesseforening for Mayonnaise-kvarteret, der skal arbejde for at bevare og udvikle Mayonnaise-kvarteret som boligområde for beboerne, hvor livskvaliteten altid er høj.

Derudover vil det være foreningens formål, at holde sig orienteret om kommunens og eksterne aktørers og interessenters planer med kvarteret og søge at opnå indflydelse på disse planer. 

Dagsorden for generalforsamlingen (med forbehold for ændringer)

Velkommen

Navnerunde

Valg af dirigent (Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg)

Valg af referent (Christian Christensen, Udvalgssekretær for Indre By Lokaludvalg)

Valg af stemmetællere (Bent Lohmann, Christian Christensen)

Drøftelse af formålet med og opgaver for foreningen

Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter

Valg ifølge vedtægterne

Eventuelt

OBS: I højre kolonne kan udkast til foreningens vedtægter om læses.

Foreningens område vil være afgrænset af Store Kirkestræde, Lille Kongensgade, Holmens Kanal, Ved Stranden og Højbro Plads.