Borgermøde om byens fremtid

Hvad skal rammerne for byens udvikling være? Det er spørgsmålet, som Forslag til Kommuneplanstrategi helt overordnet skal give svar på.

Forslag til kommuneplanstrategi er i offentlig høring i august-september 2023. På den baggrund inviterede Indre By Lokaludvalg til borgermøde om Forslag til kommuneplanstrategi den 23. august 2023.

På mødet fortalte Kenneth Horst Hansen, Bystrategisk chef i Københavns Kommunes Økonomiforvaltning, om hvad en kommuneplanstrategi overhovedet er, og hvordan den anvendes som afsæt for kommuneplanen, der skal revideres i 2024. Efter oplægget fik de omtrent 35 fremmødte mulighed for at stille spørgsmål om kommuneplanstrategien.

Spørgelysten var stor efter oplægget om Kommuneplanstrategien.

Til sidst i borgermødet faciliterede lokaludvalget en workshop, hvor mødedeltagerne kunne komme med input til udviklingen af Indre Bys kvarterer.

Input til workshop om udviklingen af Indre Bys kvarterer.

Sådan arbejder vi med input fra Indre Bys beboere

I lokaludvalget bruger vi input fra aftenens møde som en del af afsættet for vores høringssvar til Forslag til Kommuneplanstrategi. Alle input fra workshoppen kan ses i referatet fra borgermødet.

Lokaludvalget har også lavet en borgerpanelundersøgelse om samme emne, som også skal bruges i høringssvaret.

Kommuneplanstrategien vedtages endeligt i slutningen af 2023 og danner herefter basis for revisionen af Kommuneplanen i 2024.