Borgermøde om Skt. Pauls Plads

Onsdag den 27. november inviterer vi til borgermøde om en fremtidig indretning af Skt. Pauls Plads.

I borgermødet vil lokaludvalget nedsætte en række arbejdsgrupper, der, assisteret af lokaludvalget, skal drive projektet videre. Borgermødet tager udgangspunkt i en skitse som lokaludvalget har fået udarbejdet med input fra forskellige interessenter rundt om pladsen. 

Tid og sted:

Onsdag den 27. november kl. 19.30 - 21.00 i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111. 

Alle er velkomne.