En grønnere Middelalderby – men hvad med beboerne?

Middelalderbyen – hele Københavns historiske centrum – skal være grønnere og give mere plads til fodgængere og cyklister. Det er et af hovedformålene med en byrums- og trafikplan for kvarteret, som nu skal realiseres.

Den endelige vedtagelse af Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen er kulminationen på et årelangt arbejde, der har indbefattet en borgersamling, byrumsforsøg, borgermøder og en høringsrunde.

I lokaludvalget gjorde vi i vores høringssvar klart, at vi ikke mener, at planen tilgodeser beboernes interesser, blandt andet hvad angår mulighed for parkering og risikoen for mere nattestøj som følge af en omdannelse af Middelalderens gaderum.

Nu skal planen så implementeres – men hvad kommer det til at betyde for Middelalderbyen og resten af Indre By?

Nedlæggelse af parkeringspladser – og det, der kommer i stedet

Der er i kommunens budget for 2023 afsat 16,3 millioner til realiseringen af Initiativ 1: nedlæggelse af de første 600 bilparkeringspladser, flytning og etablering af ny cykelparkering, ændring af ensretninger, kommunikationsindsats samt før- og efter trafiktællinger.

Projektforslaget skal politisk behandles ultimo 2023, og vil blive fremsendt til høring i lokaludvalget.

Med nedlæggelsen af bilparkeringspladserne gøres der plads til 1.000 nye cykelparkeringspladser. Nedlæggelsen af parkeringspladserne påbegyndes efter planen i 2. kvartal af 2024.

I alt er det planen, at 750 ud af i alt 1.050 parkeringspladser i gadeplan i Middelalderbyen skal nedlægges.

Af de tilbageværende parkeringspladser på gadeniveau skal der oprettes 10 procent flere hhv. handicap- og erhvervsparkeringspladser.

Desuden skal der efter planen arbejdes med ensretninger i Rådhusstræde og Gåsegade.

For os i lokaludvalget er det vigtigt, at beboere fortsat har mulighed for at parkere nær deres hjem. Lokaludvalget har drøftet mulighederne for, at kommunen lejer sig ind i parkeringsanlæg rundt om Middelalderbyen med henblik på at beboerne kan parkere der på deres beboerlicens. Lokaludvalget har således foreslået Teknik- og Miljøudvalget at leje sig ind i parkeringsanlægget under BLOX.

Den videre udrulning af Trafik- og Byrumsplanen

Den videre udrulning af Byrums- og Trafikplanen afhænger af fremtidig finansiering i forbindelse med Borgerrepræsentationens kommende budgetforlig.

Realiseres hele planen med ”flagskibsprojekter” vil det blandt andet betyde fortovsudvidelser i Skindergade, at den nordlige del af Nørregade laves til cykelgade, at Lille Kongensgade og Store Kirkestræde laves til gågader i sammenhæng med Stræderne samt en fortovsudvidelse på Knabrostræde, Klosterstræde, Hyskenstræde og Naboløs.

Læs hele Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen