Farvel til bycyklen – hvad skal der være i stedet?

Teknik- og Miljøforvaltningen efterspørger forslag til, hvad der skal være hvor bycyklens stativer hidtil har stået. Send dit forslag til os senest den 9. november 2023.

Efter Bycyklens konkurs har Teknik- og Miljøforvaltningen fået til opgave at nedtage Bycyklens stativer og reetablere arealerne til oprindelig belægning. Denne opgave er igangsat og forventes færdig med udgangen af 2023.

Bænke, begrønning eller noget helt tredje?

Forvaltningen er samtidig i gang med at undersøge hvilke funktioner, der i fremtiden kunne komme på disse ledige arealer, eller om der overhovedet skal etableres noget nyt. Arealerne er forholdsvis små og de fremtidige funktioner kunne være bænke, cykelstativer, affaldsbeholdere, el-løbehjul, begrønning mm. Forvaltningens undersøgelse vil resultere i en indstilling til Teknik- og Miljøudvalget.

Billede
Kort over Indre By
I Indre By skal 18 bycykelstativer nedtages. Tallene på kortet vedrører rækkefølgen for nedtagningen. Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt os i lokaludvalget om at give vores input til hvilke funktioner der kan være på arealerne i fremtiden, og ønsker i den anledning af høre fra Indre Bys beboere, erhvervsdrivende og andre brugere.

Se kort over bycykelstativer i Indre By

Giv dit input til lokaludvalget

Har du en god idé til, hvad der skal erstatte pladsen efter bycyklerne?

Send din idé til indrebylokaludvalg@okf.kk.dk senest den 9. november 2023 kl.13.

Hvis din idé vedrører en bestemt lokation fra kortet ovenfor, må du gerne skrive hvilken. Skriv fx ”47. Studiestræde: affaldsbeholder” og begrund gerne din idé.

Lokaludvalget forholder sig til jeres idéer i dets tilbagemelding til Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi sender også alle indkomne idéer videre til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Forskelligartet og fair fordeling – men tiltagene skal finansieres

Lokaludvalgets tilbagemelding vil indgå i den samlede vurdering. Forvaltningens opgave er at foreslå en forskelligartet og fair fordeling af arealerne under hensyntagen til alle involverede parter. Det kan derfor ikke loves, at alles ønsker kan imødekommes.

Indstillingen til Teknik- og Miljøudvalget vil indeholde en anbefaling for en mulig fremtidig arealanvendelse. En realisering af tiltagene kræver, at der afsættes midler til formålet enten ved finansiering fra en eksisterende pulje eller ved kommende budgetforhandlinger. Der frigives således ikke midler til anlæg af tiltagene med indstillingen.