Frederiksberggades fremtid

Der skal ske noget med Frederiksberggade – altså starten af Strøget. Det er der enighed om blandt Indre By Lokaludvalg, kommunen og ejendomsejerforeningen BID.

I kommunens budget for 2022 blev der derfor sat penge af til en foranalyse og opgradering af Frederiksberggade.

Foranalysen er nu i høring hos lokaludvalget. Vi skal komme med vores input til Københavns Kommunes politikere om, hvad der fremover skal ske med Frederiksberggade.

Rammen er som udgangspunkt, at der kan anlægges ny belægning, belysning, beplantning, opstilling af nye affaldsspande og/eller til at skabe bedre sammenhæng med indgangen til Strøget og Kattesundet.

Læs foranalysen om opgradering af Frederiksberggade

I efteråret 2022 deltog lokaludvalget i et møde med PLADS, der har lavet foranalysen, BID Frederiksberggade, en forening bestående af ejendomsejere i gaden, og Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Her var det lokaludvalgets klare anbefaling, at man i stedet for at bruge kommunale ressourcer på at lave ny belægning i gaden (som der ellers er afsat penge til), starter med at fokusere på at rydde op i facader og vareudstilling på gaden, samt arbejder strategisk med at holde gaden ren, da den i dag flyder over med affald, især i form af efterladenskaber fra nattelivet.

I foranalysen er vores anbefaling taget med, men den ligger uden for det bevilligede anlægsprojekt, hvor midlerne i stedet kan anvendes til ny belægning, belysning, beplantning, opstilling af nye affaldsspande og/eller til at skabe bedre sammenhæng med indgangen til Strøget og Kattesundet.