Giv dit input til forsøg med fortovsbelægning i Nyboder

Valget står mellem bordursten, fortovsfliser og fortovssten og vi skal have din kommentar senest den 6. juni 2024.
Billede
Hjørnet af Hjertensfrydsgade og Østervoldgade
Hjertensfrydsgade er en af tre gader i Nyboder, der skal vejgenoprettes primo 2025.

Hvis du har din gang i Nyboder, har du måske bemærket den nye belægning i den nordvestlige ende af Hjertensfrydsgade. Her kan man frem til nytår bese og gå på hele tre forskellige typer af fortovsbelægning; nemlig bordursten, fortovsfliser og fortovssten.

Årsagen er, at Slots- og Kulturstyrelsen og Københavns Kommune ikke har kunnet nå til enighed om, hvilken fortovsbelægning, der passer bedst til fortovet på tre gader i Nyboder, og derfor nu tester tre forskellige slags belægning af:

Billede
Bordursten på Hjertensfrydsgade
Bordursten på Hjertensfrydsgade
Billede
Fortovssten på Hjertensfrydsgade
Fortovssten på Hjertensfrydsgade
Billede
Fortovsfliser på Hjertensfrydsgade
Fortovsfliser på Hjertensfrydsgade

Vejgenopretning på vej

Hele Hjertensfrydsgade skal, tillige med Elsdyrgade og Haregade, nemlig vejgenoprettes. En vejgenopretning indebærer, at Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning istandsætter vejen fra husfacade til husfacade. Kørebaner, cykelstier, vejbrønde, stikledninger, fortove og belysningskabler på strækningen ordnes på én gang til nutidig standard.

Teknik og Miljøforvaltningen oplyser, at brostenene på gaderne så vidt muligt bliver genbrugt i forbindelse med vejgenopretningen. Brostenene sættes i grus med en let hældning mod vejbrønde langs kanten af vejbanen for at lette afvanding ved større regnskyl. Selve vejgenopretningerne forventes at gå i gang primo 2025.

I Nyboder er gaderne dog fredede. Det betyder, at Slots- og Kulturstyrelsen er fredningsmyndighed i kvarteret. Af Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside fremgår det, at gangarealet af gaderne i Nyboder sandsynligvis oprindelig har været anlagt med fortovssten og afgrænset af en bordursten ud mod det, der i dag anvendes som kørebane. 

Byrumsforbedrende tiltag

De politiske partier bag Københavns Kommunes Budget 2024 har besluttet at det skal være muligt at gøre byrumsforbedrende tiltag i forbindelse med vejgenopretning i forhold til trafiksikkerhed, fremkommelighed, biodiversitet og begrønning. Og således er det i princippet muligt at gøre tiltag, der menes at forbedre byrummene i forbindelse med en vejgenopretning – fx når det kommer til fortovsbelægning. Læs mere i referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. januar 2024.

Hvad mener du?

I Indre By Lokaludvalg har vi fået mulighed for at give vores besyv med på hvilken en af fortovsbelægningerne der skal gøres permanent – og vi vil meget gerne have lokale beboere og erhvervsdrivende med på råd! 

Har du noget på hjerte vedrørende forsøget med fortovsbelægningen i Hjertensfrydsgade opfordrer vi dig derfor til at  skrive os på indrebylokaludvalg@okf.kk.dk med dit input senest den 6. juni 2024. Vi samler indkomne kommentarer og sender videre til Teknik- og Miljøforvaltningen.

I sidste ende træffer Slots- og Kulturstyrelsen afgørelsen om hvilken belægning, der skal være i gaden – men vores input tages i betragtning. Vi glæder os til at modtage jeres kommentarer!

Mere om vejgenopretninger i Københavns Kommune