Her er vores ønsker til kommunens budget

Bevarende lokalplaner og ensretning af den nordlige del af Kronprinsessegade er blandt vores ønsker til kommunens budget.

Vi har netop sendt vores budgetønsker til Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, der i marts skal vedtage kommunens minibudget, den såkaldte Overførselssag. 

I Overførselssagen beslutter Borgerrepræsentationens politikere, hvordan tiloversblevne midler fra det foregående budgetår skal bruges. I overførselssagen 2022-2023 blev der fordelt 1 mia. kr. fra regnskabsåret 2022.

15 tiltag for Indre By

Vi har mange ønsker for udviklingen af Indre By, og i vores brev til Borgerrepræsentations politikere har vi foreslået 15 tiltag, der vil forbedre rammerne for det mangfoldige hverdagsliv i Indre By – en beboet bydel.

Vi ønsker finansiering af følgende initiativer i Indre By: 

 1. Bevarende lokalplaner i Middelalderbyen
 2. Midlertidige byrum i Middelalderbyen 
 3. Etablering af turistbusholdepladser i Nørre Voldgade og Øster Voldgade 
 4. Bevaring og genetablering af gamle gadelamper i Nyboder 
 5. Ensretning (og forskønnelse) af Kronprinsessegade 
 6. Renovering af Kulturhuset Indre By
 7. Køb af parkeringspladser i parkeringsanlæg til beboere med beboerlicens
 8. Realisering af Vesterbro Passage
 9. Øgede midler til det lokale miljøarbejde
 10. Lys på legepladsen Gammelvagt
 11. Renovering og vedligeholdelse af legepladser i Indre By
 12. Forundersøgelse af muligheden for at genopføre Stokhusbroen
 13. Håndhævelse af regler for natteliv og udeservering
 14. Nem adgang til idrætsfaciliteter
 15. At Sundhedsstyrelsens anbefaling for skoletoiletter overholdes.

Læs en uddybning af vores ønsker til kommunens budget.