Hvad er din oplevelse med minisorteringspunkterne?

Nu kan du give dit input til forsøg med minisorteringspunkterne i Indre By.
Billede
Minisorteringspunkter på Havnegade
Minisorteringspunkter på Havnegade

Siden marts har du kunnet komme af med dit affald i minisorteringspunkter rundt omkring i Indre By. Minisorteringspunkterne kan beses og anvendes seks steder i Indre By til og med juli 2024.  

Baggrund for forsøget

Forsøget med minisorteringspunkter retter sig særligt mod de steder, hvor det har vist sig svært at finde plads til de almindelige sorteringspunkter, og der skal derfor laves forsøg med nogle mere kompakte løsninger. 

Karakteristisk for Indre By er, at nogle beboelsesejendomme simpelthen ikke har plads til de forskellige fraktioner – enten fordi gårdrummet er for trangt eller slet og ret ikke eksisterende. 

Samtidig gør et komplekst samspil af faktorer såsom fredede kulturmiljøer, træer, ledninger og fremkommelighed det svært at finde placeringer til sorteringspunkterne. Så nu bliver det testet, om minisorteringspunkter kan være et alternativ.

Sådan bliver du hørt om minisorteringspunkterne

Skriv en mail til indrebylokaludvalg@okf.kk.dk med svar på følgende tre spørgsmål:

  • Hvor står det minisorteringspunkt, du ønsker at kommentere på?
  • Hvordan oplever du, at minisorteringspunktet fungerer?
  • Hvad er din oplevelse af minisorteringspunktets brugervenlighed?

Har du øvrige kommentarer, er du selvfølgelig velkommen til at skrive dem til os også. Vi skal modtage jeres kommentarer senest mandag den 5. august 2024.

I Indre By Lokaludvalg samler vi jeres kommentarer til forsøget med minisorteringspunkterne og videregiver til den enhed i Teknik- og Miljøforvaltningen, der skal evaluere forsøget. Evalueringen af forsøget indgår som en del af grundlaget for arbejdet med den nye affalds- og ressourceplan for Københavns Kommune

Nu opsættes der sorteringspunkter i Indre By

Alt imens forsøget med minisorteringspunkter stadig er i gang, påbegyndes opsætningen af de almindelige sorteringspunkter i Indre by den 10. juni i Lille Strandstræde. Herefter udrulles opsætningen af i alt 43 sorteringspunkter i Indre By.

Læs om planen for sorteringspunkter i Indre By

Opsætningen af sorteringspunkter i København er en del af planen Cirkulær København - Ressource- og Affaldsplan 2024. Blandt målene i planen er, at 70 procent af husholdningsaffaldet skal indsamles så det kan genanvendes. Det skal sorteringspunkterne være med til at understøtte.

Her finder du minisorteringspunkterne i Indre By

Minisortereringspunkterne er opstillet seks steder i Indre By. Herunder kan du se adresserne og information om hvilke fraktioner, der kan sorteres i:

  • Hauser Plads, over for nr. 8: Madaffald, pap, plast/mad- og drikkekartoner 
  • Peder Hvitfeldts Stræde 8: Madaffald, plast/mad- og drikkekartoner 
  • Dyrkøb 5: Pap, plast/mad- og drikkekartoner
  • Herluf Trolles Gade 2: Pap, plast/mad- og drikkekartoner
  • Peder Skrams Gade 14: Pap, plast/mad- og drikkekartoner
  • Havnegade 28: Pap, plast/mad- og drikkekartoner

Læs mere om forsøget med minisorteringspunkter