Hvilke bygninger i Indre By bidrager ubemærket til byens sjæl?

Tag del i kampagnen "Byens sjæl" og hjælp Københavns Kommune med at kortlægge Indre Bys oversete bygningsarv.

Har vi bygninger i Indre By, som ikke allerede er omfattede af fredninger, men som vi bør passe ekstra godt på, når byen udvikler sig, da lige netop de bygninger giver byrummet sjæl og karakter? 

Frem til den 23. juni kører Københavns Kommune kampagnen ”Byens sjæl”, som er et led i at kortlægge byens oversete bygningsarv. Her opfordres københavnere til at komme med bud på ”bygninger med sjæl”, så de kan få status som bevaringsværdig.

I dag er de bygninger, som betyder noget særligt for os og vores bydel, ikke altid omfattet af de nuværende faglige kriterier for bevaring. Det vil Københavns Kommune derfor nu rette op på. 

Du kan komme med forslag på bygninger ved at uploade et billede og skrive en kort motiveret begrundelse på hjemmesiden her. 

Op til 10 bygninger per bydel

Hver bydel kan få op til 10 bygninger registret som bevaringsværdige, og de vil dermed være i mindre risiko for at blive revet ned, moderniseret eller lignende i forbindelse med byudviklingsprojekter.  

Forslagene vurderes efterfølgende af et fagligt dommerpanel bestående af iværksættere, kulturpersonligheder og fagfolk - og offentliggøres til efteråret.