Hvor står sagen om et underjordisk parkeringsanlæg på Dantes Plads?

Efter en periodes stilstand er der igen opmærksomhed omkring det planlagte parkeringsanlæg under Dantes Plads. Vi har stillet Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning en række spørgsmål om sagen.

På baggrund af en artikel i Magasinet KBH har vi stillet Teknik- og Miljøforvaltningen følgende spørgsmål angående planerne for Dantes Plads og parkeringssituationen i Indre By Lokaludvalgs område: 

  1. Hvad er status på projektet mht. byggetilladelse, planforhold osv.?
  2. Hvad er der søgt tilladelse til? Hvor mange P-pladser?
  3. Hvem bliver hørt i forbindelse med sagsbehandlingen i TMF? Her tænkes på partshøring og/eller naboorientering mv.
  4. Hvor mange af P-pladserne bliver for borgere med beboerparkeringslicens?
  5. Hvilke regler vil der være for brugen af P-pladser for borgere med beboerparkeringslicens? Her tænkes især på, om man vil hindre langtidsparkering, idet P-pladser under Israels Plads tilsyneladende bruges til opbevaring af biler.
  6. Er der forhandlinger i gang om P-pladser i P-anlægget under BLOX for borgere med beboerparkeringslicens?
  7. Hvad er status på P-anlægget under Langebro, hvor der skulle være P-pladser til borgere med beboerparkeringslicens?

Teknik- og Miljøforvaltningens svar kan ses i sin fulde længde i vedhæftningen. 

Læs Teknik- og Miljøforvaltningens svar på Indre By Lokaludvalgs spørgsmål om Dantes Plads

Dantes Plads har i dag parkering på overfladen af pladsen.

Byggeansøgning i behandling

Af Teknik- og Miljøforvaltningens svar fremgår det, at den for indeværende sagsbehandler en byggeansøgning fra Q-Park, der tilbage i 2018 købte undergrunden til Dantes Plads af Københavns Kommune for to millioner kr.

Byggeansøgningen vedrører et toetagers underjordisk parkeringsanlæg med cirka 150 bilparkeringspladser.

Skulle forvaltningen udstede byggetilladelse til Q-Park, vil sagen blot blive lagt til orientering i Borgerrepræsentationens Teknik- og Miljøudvalg, hvis medlemmer dog ville kunne hæve sagen til politisk behandling.

En eventuel høring i forbindelse med sagsbehandlingen kan forvaltningen ikke tage stilling til, før det er afklaret, om en byggetilladelse kan udstedes.

Alternative parkeringsmuligheder

I sit svar til os oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen også, at parkeringsanlægget under Langebro, der har været lukket en årrække, forventes at genåbne i 2026. 

Forvaltningen oplyser desuden, at den undersøger muligheden for at flytte 50 parkeringspladser til biler med beboerlicens fra det planlagte parkeringsanæg under Dantes Plads til det eksisterende parkeringsanlæg under Israels Plads. Forvaltningen oplyser, at den ikke er i dialog med BLOX om leje af pladser til biler med beboerlicens i parkeringsanlægget under BLOX.

Teknik- og Miljøforvaltningen orienterede senest Teknik- og Miljøudvalget i et notat om status for erstatningsparkeringspladser på Dantes Plads og Israels Plads den 2. februar 2024. Notatet var Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden den 26. februar 2024.

Indre By Lokaludvalgs holdning til en parkeringskælder under Dantes Plads

Overordnet er der i lokaludvalget ønske om, at der ikke etableres et parkeringsanlæg under Dantes Plads. Vi ønsker i stedet, at kommunen køber Dantes Plads tilbage, ligesom vi mener, at kommunen generelt skal undlade at sælge jord under kommunalt ejede pladser o.l. til private.

Læs vores brev med spørgsmål og bemærkninger om et parkeringsanlæg under Dantes Plads (maj 2022).