Hvordan skal kultur- og fritidspolitikken virkeliggøres i Indre By?

Spørgsmålet om realiseringen af kultur- og fritidspolitikken i Indre By var blot et af mange der blev diskuteret, da lokaludvalget den 25. september var værter for et borgermøde om kultur- og fritidspolitikken 2023-2026.

På mødet diskuterede vi blandt andet hvilke styrker og svagheder Indre Bys kulturtilbud har i forhold til at henvende sig til lokale borgere versus turister, hørte nyt om aktuelle projekter i Indre By og fik gjort status på forslaget om at flytte Østerbro Bibliotek fra Dag Hammerskjölds Allé til Remisen.

Billede
Mia Nyegaard fortæller
Der blev lyttet opmærksomt til Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaards oplæg

Et indblik i de kommende tre års fokusområder på kultur- og fritidsområdet 

På mødet fortalte kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard om selve politikken og hvordan, hvornår og hvilke indsatser der bliver arbejdet med de næste tre år.

I forlængelse af oplægget blev det blandt andet diskuteret hvorvidt det er muligt at åbne skoler op for brug om aftenen som løsning på pladsmangel i bydelen, og den kommende drøftelse om og udvikling af en ny biblioteks- og kulturhusplan.

Derefter holdt chef for Aktiviteter i Kultur- og Fritidsforvaltningen Christina Midjord oplæg med konkrete nedslag i indsatser, efterfulgt af en dialog om bl.a. mobilitet, julemarkeder og om hvordan man skaber plads til aktiviteter på trods af pladsmangel.  

Og hvad angår Østerbro Bibliotek er intet fortsat afgjort. Sagen er endnu ikke løftet politisk og det kræver en planlægningsbevilling for at man kan gå videre med projektet. 

Dette tager vi med i det videre arbejde

Indre By Lokaludvalget indgår i dialog med kultur- og fritidsforvaltningen om julemarkeder, inddragelse og dialog om Biblioteks- og Kulturhusplanen og om at få større indsigt i brugerne og brugen af Østerbro Bibliotek.