Indre By skal have en ny bydelsplan

Indre By Lokaludvalg skal i gang med at udarbejde en bydelsplan for Indre By. Bydelsplanen tager afsæt i en borgerpanelsundersøgelse, som alle bydelens beboere over 16 år kan deltage i.

Indre By Lokaludvalg gennemfører inden så længe en borgerpanelsundersøgelse, der skal give input til en ny bydelsplan for Indre By. Bydelsplanen skal gælde for lokaludvalgets funktionsperiode – det vil sige frem til foråret 2026. 

Bydelsplanen – arbejdsplan og talerør 

Bydelsplanen er lokaludvalgets arbejdsgrundlag og vision for bydelen. Den skal bl.a. tage udgangspunkt i fakta om bydelens særkender, behov og ønsker, og vil blive udarbejdet i dialog med borgerne, interesseorganisationer m.fl. Som udgangspunkt for arbejdet med bydelsplanen har Indre By Lokaludvalg besluttet at tage afsæt i en borgerpanelsundersøgelse om forskellige forhold i Indre By og beboernes holdninger til disse. 

Tilmeld dig borgerpanelet og giv din mening til kende 

Som deltager i Indre Bys borgerpanel har du mulighed for at blive hørt i spørgsmål om bydelen. Med andre ord får du som medlem af borgerpanelet en mulighed for at give dit besyv med om, hvordan din bydel skal udvikle sig.    

Om Indre Bys borgerpanel 

Indre By borgerpanel er et digitalt borgerpanel. Alle beboere i Indre By, der er fyldt 16 år, kan melde sig ind i borgerpanelet.  

Indre By Borgerpanel har i øjeblikket ca. 4.100 medlemmer. Lokaludvalget udsender borgerpanelsundersøgelser ca. 3-4 gange om året. Man er ikke forpligtet til at svare på undersøgelserne. 

 

Tilmeld dig Indre Bys borgerpanel

Tidligere bydelsplaner for Indre By