Klimavenlige kanalrundfarter?

Et forslag om eldrevne kanalrundfarter kan medføre nye broanlæg og billethuse i Nyhavn og Børsgraven.

Et nyt broanlæg på enten 20 eller 42 meter i Nyhavn ved siden af Nettobådenes eksisterende, samt et fast billethus på gaden Nyhavn ud for Charlottenborg – det er ønsket fra firmaet Tourism Group Int., der vil tilbyde turister og andre interesserede en eldreven rundfart i Inderhavnen og i kanaler i Indre By og på Christianshavn.

I Børsgraven ønsker firmaet ligeledes et broanlæg til brug for eldrevne kanalrundfarter. Her er der fire forslag i spil, fra anløbsret til det allerede eksisterende jolleanløb over hhv. flydende og piloterede broanlæg - sidstnævnte foreslået i to størrelser. Der ville enten blive tale om et flytbart billethus på kajen eller fast billethus på broen. Desuden har Tourism Group Int. et ønske om at få en busholdeplads på de eksisterende parkeringspladser i Havnegade ved Børsgraven ud for Nationalbanken.

Lokaludvalget: Drøfter diesel og frekvens

Tourism Group Int. har søgt kommunen om tilladelse til ovenstående, og lokaludvalget skal i sit møde den 9. juni 2022 beslutte et høringssvar til kommunen om sagen. Læs ansøgningen fra Tourism Group Int. nedenfor.

Indre By Lokaludvalg har i forvejen en drøftelse i gang om forureningen fra de eksisterende kanalrundfartsbåde, der sejler på diesel, ligesom det kigger på frekvensen af kanalrundfarter i Nyhavn. For lokaludvalget handler derfor om mere og andet end nye broanlæg og billethuse til eldrevne kanalrundfarter.