Meget mere Maersk i Amaliegade

Lokaludvalget var medvært til Maersks orienteringsmøde om planerne for nyt byggeri på Amaliegade 44.

Formålet med mødet var primært at orientere interesserede naboer om byggeriet, der, hvis Maersk får lov af Teknik- og Miljøudvalget, skal erstatte den nuværende på Amaliegade 44. Det kræver i så fald en ny lokalplan.

Sker det, vil bebyggelsesprocenten gå fra det nuværende 150 til 181, når Maersk udvider fra 11.800 m2 til 26.000 m2 på adressen og bygger op til 27,5 meter i en tagetage, der dog ligger punktvist trukket tilbage fra Amaliegade og Toldbodgade.

Samtidig bliver passagen mellem Amaliegade 44 og havnepromenaden åbnet mere op, og der skal anlægges en plads med café ud mod havnepromenaden. Som en del af projektet nedlægges Heerups Have. Skulpturerne i haven blev foræret til Viborg Bibliotekerne tilbage i 2019.

Maersk ønsker at bygge nyt for at huse flere medarbejdere. Målet for shippingkoncernen er, at det nye byggeri kan tages i brug i 2026.

Læs mere om Amaliegade 44

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på et møde den 28. november 2022 at godkende Maersks ansøgning om nedrivning af Amaliegade.

Samtidig godkendte udvalget, at Teknik- og Miljøforvaltningen nu kan udarbejde forslag til lokalplan Amaliegade Nord.

Læs sagerne i Teknik- og Miljøudvalgets referater her:

Input til lokaludvalgets høringssvar

Lokaludvalget skal skrive et høringssvar til lokalplanen, og til det bruger vi blandt andet input fra orienteringsmødet hos Maersk, hvor mødedeltagerne kunne stille spørgsmål til juridisk direktør og direktør for generelle forretningsanliggender hos Maersk, Caroline Pontoppidan, arkitekt Dorte Mandrup og entreprenør Tim Kjeldsholm fra bygherrerådgiveren Arpe & Kjeldsholm.

Blandt tilhørerne blev blandt andre følgende spørgsmål besvaret:

 • Spørgsmål: Hvad skal der ske med det historiske relief, der sidder over nedkørslen til parkeringskælderen?
  Svar: Relieffet skal ikke genopsættes på sin nuværende placering. Relieffet blev i sin tid opsat her, da Toldvæsenet flyttede ind i 1979 – i bygninger, Maersk senere overtog. Maersk oplyser, at det er aftalt med By & Havn, at de modtager relieffet, og at Maersk og By og Havn i fællesskab finder en ny placering.

 

 • Spørgsmål: Hvordan vil Maersk kunne nå at blive færdig med byggeriet i 2026, når en ny lokalplan tidligst kan vedtages i slutningen af 2023?
  Svar: Nedrivningstilladelsen blev bevilliget i Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. november. Maersk håber på at kunne gå i gang med nedrivning primo 2023. 
 • Spørgsmål: Hvordan vil Maersk sikre sig mod, at Den Blå Plads ikke bliver et nyt festområde?
  Svar: Maersk har droppet tanken om at placere en kajakklub i forlængelse af caféen af samme årsag, da denne ville have indbefattet, at der skulle anlægges en sliske til bådene, som man formoder ville være fristende for badelystne besøgende. Det lægger i allerhøjeste grad Maersk på sinde, at Den Blå Plads ikke skal blive en festplads.

 

 • Spørgsmål: Hvordan vil Maersk sikre sig, at kvarterets gamle, træpiloterede huse ikke sætter sig i forbindelse med nedrivning og byggearbejde?
  Svar: Maersk er meget opmærksomme på dette og følger alle regler. Der foretages løbende pejlinger. Resultaterne heraf kan muligvis distribueres til interesserede naboer.

 

 • Spørgsmål: Hvordan anvender Maersk erfaringerne med nabobyggeriet langs Amaliegade, der blev opført i 2005-6?
  Svar: Maersk har været i dialog med nogle af dem, der var del af denne proces angående hensigtsmæssig spunsningstype. Sagsarkitekten fra byggeriet er ansat på det kommende projekt i Amaliegade 44.

 

I Indre By Lokaludvalg hører vi gerne fra jer, der måtte have øvrige spørgsmål eller kommentarer til byggeplanerne, som I tænker, skal indgå i vores fremtidige høringssvar. Skriv til indrebylokaludvalg@okf.kk.dk.