Nu starter forsøgene med færre biler Middelalderbyen

Sammen med erhvervsanalyser skal op til syv byrumsforsøg understøtte arbejdet med at udvikle en byrums- og trafikplan for Middelalderbyen.

Grønne oaser, cyklister og gående i skøn forening og byrum, der begrænser støj fra nattelivet. Snart starter en række byrumsforsøg i Middelalderbyen, som skal afprøve, hvordan bydelen på sigt kan få markant færre biler. Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen glæder sig til at komme i gang:

- Det har længe været et stort ønske for mig og for mange københavnerne at få så mange af bilerne som muligt væk fra gaden i Middelalderbyen, hvor de smalle gader og hyggelige pladser ikke egner sig til biler. Ved at reducere biltrafikken til det absolut nødvendige kan vi skabe en bydel, der er meget mere attraktiv. Med forsøgene bliver det konkret, og jeg ser frem til at blive klogere på, hvordan vi kan gøre det rarere at bo og færdes i Middelalderbyen, siger hun.

Byrumsforsøgene udspringer af resultaterne fra en dialogproces i 2019. Her kom den nedsatte Borgersamling med 36 repræsentativt udvalgte københavnere med ni anbefalinger til politikerne, som en følgegruppe af repræsentanter fra lokale organisationer og erhvervsliv også blev bedt om at kommentere på. En af anbefalingerne var at prøve løsninger af på forsøgsbasis. Forsøgene på de op til syv prioriterede strækninger kører sideløbende med grundige erhvervsanalyser. De står altså ikke alene, men skal skabe dialog og samle erfaringer hos gadens beboere, erhvervsliv, kulturliv og besøgende - samt finde nye måder at samarbejde på i de kommende permanente løsninger.

Formand for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann, har siddet i følgegruppen, og han bakker op om forsøgene. Samtidig peger han dog på, at begrænsning af trafik på den lange bane giver nogle udfordringer, som der skal findes løsninger på.

- De forsøg, der er lagt op til, vil give os gode input til debatten om, hvordan trafikken skal reduceres, og de frigjorte byrum kan bruges i fremtiden. Begrænsningen af trafik betyder også udfordringer, blandt andet med varelevering samt for de borgere, der pendler ud af byen, som ikke får dækket deres transportbehov med offentlig transport. Derfor skal vi hjælpe og inspirere hinanden til at finde bæredygtige og fremadrettede løsninger, siger Bent Lohmann.

Forsøgene løber i op til fire måneder og forventes gennemført i perioden juni-september 2021, hvorefter de fjernes igen. Herefter skal forsøgene evalueres og indgå i arbejdet med en samlet byrums- og trafikplan for hele Middelalderbyen. Generelt for alle byrumsforsøgene handler det om at afprøve, hvad pladsen i gaden skal bruges til, når kantstensparkeringen midlertidigt nedlægges på de udpegede strækninger i forsøgsperioden.

Først skal forsøgene godkendes af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 15. marts. Inden da vil oplægget præsenteres for følgegruppen, som dermed også har mulighed for at give deres holdning til kende, inden politikerne sætter gang i arbejdet. Forslag til byrums- og trafikplan forventes forelagt udvalget medio 2022 med henblik på offentlig høring.