Repræsentantskabet har tiltrådt bydelsplanen

I Indre By Lokaludvalgs repræsentantskabsmøde lød bemærkningerne særligt på udfordringer vedrørende samarbejde med forvaltninger og kommunalpolitikere. Også trafikplanlægning, parkering og håndhævelse af regler for udeservering var på dagsordenen.

Som noget nyt er bydelsplanen tiltrådt af et repræsentantskab. Repræsentantskabet blev nedsat i lokaludvalgets repræsentantskabsmøde for bydelsplanen den 24. april 2023.

Repræsentantskabet tager bydelsplanen til efterretning

I mødet gav repræsentantskabet og tilhørere deres bemærkninger til bydelsplanen. Herefter spurgte mødeleder Bent Lohmann fra Indre By Lokaludvalg repræsentantskabet, om det kunne godkende Bydelsplanen med de afgivne bemærkninger, således at kommentarerne danner grundlag for det videre arbejde med implementeringen af Indre By lokaludvalgs bydelsplan.

Repræsentantskabet tog på den baggrund Indre By Lokaludvalgs bydelsplan til efterretning.

Nedenfor kan du læse referatet af repræsentantskabsmødet, hvori aftenens bemærkninger er gengivet.

Et implementeringsgrundlag

Bemærkningerne fra de fremmødte danner nu et vigtigt grundlag for implementeringen af bydelsplanen. En implementeringsgruppe - som er en arbejdsgruppe under lokaludvalget -  skal nu udfærdige et udkast til en handlingsplan for bydelsplanen på baggrund af bydelsplanen og bemærkningerne fra Indre By Lokaludvalgs repræsentantskabsmøde.

 

Den færdige bydelsplan vil snart være tilgængelig på hjemmesiden her.

Læs referatet af repræsentantskabsmødet