Skal bilerne ud af Middelalderbyen?

"Forslag til Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen" er i offentlig høring. Lokaludvalget har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt beboere i Indre By om forslaget.

Vores undersøgelse viser, at borgerpanelets medlemmer deler sig ligeligt i dem, der mener, at nedlæggelse af parkeringspladser på gadeniveau i Middelalderbyen er en god idé (44%), og dem, der mener det er en dårlig idé (44%).

Ser man udelukkende på holdningen til nedlæggelse af parkeringspladser i Middelalderbyen hos de medlemmer af Indre Bys Borgerpanel, der bor i Middelalderbyen, tegner der sig dog et andet billede: Her mener 57%, at det er en dårlig idé at nedlægge parkeringspladser på gadeniveau i kvarteret. 37% af denne gruppe mener, at nedlæggelse af parkeringspladser på gadeniveau er en god idé.

Frygt for tivolisering og øget søgetrafik

Undersøgelsen viser et stort engagement i Middelalderbyens udvikling blandt respondenterne, der blandt andet frygter en tivolisering af Indre By, skulle forslaget til Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen realiseres.

Blandt undersøgelsens gennemgående kommentarer er, at udeservering og natteliv obstruerer hverdagslivet for dem, der bor i Middelalderbyen og Indre By.

Flere respondenter frygter desuden, at søgetrafikken og dermed trafikal trængsel og forurening bliver øget kraftigt, hvis parkeringspladser på gadeniveau nedlægges i Middelalderbyen.

Det bruger vi undersøgelsen til

"Forslag til Byrums- og trafikplan" for Middelalderbyen er blevet til på baggrund af byrumsforsøg i kvarteret, samt en borgersamlings arbejde med temaet.

Det er vigtigt for os i lokaludvalget at få Indre Bys beboeres holdning fremdraget. Derfor har vi foretaget vores egen spørgeskemaundersøgelse.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen sender vi med i lokaludvalgets høringssvar vedrørende Forslag til Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen.

Desuden bruger vi resultatet af spørgeskemaundersøgelsen som input til arbejdet med vores kommende bydelsplan.

Forslag til Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen er i høring frem til den 26. september 2022.