Status på stormflodssikring

Den 3. maj 2023 var Indre By Lokaludvalg vært for et orienteringsmøde om stormflodssikring af Indre By og det øvrige København.

På vores orienteringsmøde havde vi inviteret civilingeniør fra afdelingen for Klima og Byudvikling i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, Christian Wagner, til at give en status på stormflodssikring i København.

Christian fortalte, at klimaforandringer og dermed voldsommere vejr øger risikoen for stormflod - også i København, hvor "skvulpeeffekten" udgør en risiko. Skvulpeeffekten er betegnelsen for det fænomen, der opstår, når vand presses sammen i fx Østersøen som følge af storm - og derpå skvulper tilbage vestpå med stor kraft. Også stormflod fra Nord er en udfordring.

Kort der viser, hvordan en større stormflod kan opstå i Køge Bugt. Visualisering fra "Stormflodsplan for København 2017".
Principskitse for en ydre sikring af københavnsområdet. Fra oplæg ved orienteringmøde om stormflod.

I 2024 offentliggøres resultatet af Sund & Bælts forundersøgelse af stormflodssikring af København, som Københavns Kommune sidder med i. København samarbejder med nabokommunerne Dragør, Tårnby og Hvidovre om stormflodssikringen, da vand ikke just respekterer kommunegrænser.

I lokaludvalget mener vi, at der er brug for et bedre overblik over lavtliggende steder i Indre By. På den baggrund blev rammerne for en kortlægning af særligt udsatte steder i Indre By drøftet på mødet.

Vi mener også, at der er brug for rettidig sikring af hele bydelen såvel som resten af København i rette tide - inden en stormflod rammer.