Trafik-konference om konkrete indsatser for CO2-neutral by i 2025

Indre By Lokaludvalg inviterer til en offentlig trafik-konference onsdag den 1. september, som tager udgangspunkt i målet om, at København skal være CO2-neutral i 2025.

Københavns Kommune har som mål at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Et andet mål er, at færdsel med bil skal udgøre max 25 % af den samlede færdsel. De øvrige 75 % skal fordele sig ligeligt på færdsel på cykel, offentlig transport og gående.

På en offentlig trafikkonference onsdag den 1. september kl. 16.00 - 20.30 i Bethesda, Rømersgade 17, taler vi om, hvad målene betyder for borgerne og for erhvervslivet, og vi drøfter, hvad vi konkret gør for at indfri målene.

På konferencen vil der være oplæg fra overborgmesterkandidaterne Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokratiet, og Line Barfod, Enhedslisten. Derudover vil der være faglige oplæg fra forskere.

Tilmelding til konferencen

Det er gratis at deltage i trafikonferencen og tilmelding skal ske med mail til indrebylokaludvalg@okf.kk.dk
Skriv ”Trafik” i emnefeltet. 

Tid og sted:

Bemærk konferencen er afholdt