Udskudt: Tre høringer på vej vedrørende Lynetteholm

Den offentlige høring om Lynetteholm er udsat og det er borgerrettede aktiviteter også.

Vil du vide mere om Lynetteholm-projektet, så er der en række aktiviteter, som københavnerne kan deltage i, da Københavns Kommune har i sinde at gennemføre en række borgerrettede dialoginitiativer i forbindelse med de tre offentlige høringer om Lynetteholm. 

Den første høring handler om Lynetteholm-projektet som helhed. Derpå følger en høring om metro-betjeningen til Lynetteholm og en høring om etableringen af Østlig Ringvej, som kan begrænse den gennemkørende trafik i Indre By.

Borgeraktiviteterne er ved at blive planlagt, men indtilvidere kan man sætte kryds i kalenderen den 11. maj
kl. 16-18, i Festsalen på Københavns Rådhus, hvor københavns kommune afholder et informationsmøde om projektet.  

Læs her om de tre høringer:

1) Offentlig høring af Strategisk Miljøvurdering af Lynetteholm [8 uger fra 06.05.22 til 01.07.22]

Indholdet af den strategiske miljøvurdering er en overordnet analyse af, hvordan byudvikling, metro og Østlig Ringvej samlet set påvirker byen, herunder trafiktal, klima, havmiljø, visualiseringer af byudviklingen, boligpriser, osv. De ting, som bliver taget op i høringen, kan løftes ind i de efterfølgende mere dybdegående miljøundersøgelser af Østlig Ringvej og Metro.

2) Idefasehøring af Metro til Lynetteholm [4 uger fra 03.06.22 til 01.07.22].

I idefasehøringen vil begge de to foreslået linjeføringer (M5 Vest og M5 Øst) være i offentlig høring, herunder linjeføring, etapedeling, konkret stationsplacering og øvrige ønsker til metroen. På baggrund af høringen skal Borgerrepræsentationen og staten tage stilling til, hvilken af de to løsninger, som man vil arbejde videre med i selve VVM-undersøgelsen.

3) Idefasehøring af Østlig Ringvej [4 uger fra 03.06.22 til 01.07.22].

I idefasehøringen vil man kunne rejse ønsker til, hvad der skal belyses i forbindelse med miljøundersøgelserne af Østlig Ringvej, herunder fx trafikpåvirkning, begrænsninger af gener i anlægsfasen, osv.

Se mere om Lynetteholm her