Københavns Kommunes logo

Anton Ørnbo Skovle

A/B Hjørnehuset
Billede
Anton Skovle

Byen bør bevare og udvikle sit grønne og blå præg, bl.a. med flere træer og optimale rekreative havneadgangsforhold. "Byen med de skønne tårne" må ikke dværges af højhusbyggeri og det klassiske Københavns egenart skal fastholdes.

En fodgænger- og flanérvenlig by må prioriteres, fremfor let biladgang udefra. God billig offentlig transport, også over jorden, bør udbygges. Forurening og støj nedbringes. Det er beboernes hverdagsvelfærd, der gør byen attraktiv. 
Kultur og historie bør fremdrages, så oplevelser af byens mangesidighed tilgængeliggøres bredt, f.eks. ved udfoldning via lokalt opsatte Net-henvisninger. Samarbejde mellem forvaltningerne og lokaludvalget må fremmes.