Københavns Kommunes logo

Bent Lohmann

Nansensgade Netværk

Jeg vil udvikle byen med fokus på mennesker og med rummelighed og balance til forskellighed – her skal være plads til, at meget forskellige mennesker kan bo og arbejde. Vi skal

• skabe muligheder for det fælles liv mellem husene

• passe på bydelens arkitektur og udvikle ny i balance med den eksisterende

• skabe bæredygtige løsninger på hverdagslivets udfordringer i et grønt perspektiv

• skabe plads til legende børn – for så er her plads til alle

• have et balanceret natteliv, der fungerer uden den massive gene af omgivelserne

Der skal ske en positiv forandring af den kultur, der udfolder sig i bydelens hverdagsliv – vi skal tage initiativer der styrker en forandring af den til tider meget hårde ”tone” i byrummet.

Beboerne er eksperterne i hvad der funger godt i vores bydel. Derfor skal vi løse udfordringer og problemer gennem dialog og samarbejde – vi skal gennem vores praksis vise hvilken bydel, vi gerne vil have.