Københavns Kommunes logo

Kjeld A. Larsen

Rådet for Bæredygtig Trafik
Billede
Kjeld A. Larsen

Min forenings fokusområde er trafikudviklingen i bydelen, herunder biltrafikkens konsekvenser i form af trængsel, klimaaftryk, partikel- og støjforurening. Det er de samme temaer, som jeg har fokus på som bestyrelsesmedlem i Miljøpunkt Indre By & Christianshavn.

Begrænsning af nattelivets gener og begrønning af byen er ligeledes fokuspunkter. Den løbende kontakt med Borgerrepræsentationens politikere og Teknik- og Miljøforvaltningen er afgørende for mit arbejde for at fremme målsætningen om en mere bæredygtig udvikling for København.