Københavns Kommunes logo

Lars Wallenberg

Skt. Pauls Plads Karréens Gårdlaug
Billede
Lars Wallenberg

Bybevarelse og byudvikling kan sagtens forenes, og det er noget af det, som jeg brænder for.

Her er pleje og genopretning af det oprindelige udtryk og miljø et omdrejningspunkt. Noget jeg også har arbejdet for og med i mine mange år i Nationalmuseets Bygningsbevaringsudvalg.

Men Indre By må ikke blive et museum, så borgerinddragelse er vigtig for at skabe en levende udvikling kendetegnet ved høj æstetik og moderne fremsyn, hvor nærmiljøet er et omdrejningspunkt.

Desuden har jeg stort fokus på fremme af den almennyttige boligsektor, så Indre By ikke bare bliver for de få og økonomisk udvalgte. Indre by må og skal være for alle, for en by er kun levende, når den er mangfoldig.

En anden kæphest er bedre forhold for gangbesværede, folk i kørestol og barnevognsbrugere. Meget er gjort, men der skal mere til. Mere skal der også gøres for bedre renholdelse af gader og fortove.

Indre By skal være favnende, spændende og unik. Indre By skal kort og godt tilbage til københavnerne.