Københavns Kommunes logo

Lean Milo

Krusemyntehusene, Grundejerforeningen af 18.12.1918
Billede
Lean Milo

Jeg bor med min familie i Nyboder- / Sankt Pauls kvarteret. Som aktivt medlem i lokaludvalgsarbejdet arbejder jeg overordnet for forskønnelse af vores kvarter og bevarelse af vores historiske bydel.

Vi oplever i vores forening, at Københavns Kommune ikke renoverer i kvarteret med respekt for vores særpræg, og at renoveringen ikke tager højde for, at vi er et kvarter, hvor skoler, daginstitutioner, plejehjem er overrepræsenteret, samt at mange ejendomme er helt eller delvist fredet. Disse parametre kræver særlige forhold, når man renoverer gader og stræder.

Jeg vil arbejde for, at vores kvarter bliver underlagt en lokalplan, så vi kan beholde vores særpræg, herunder bibeholdelse af vores brosten i sidegader, genskabelse af Stokhusbroen og generelt sikre vores kvarters særpræg, men også med mulighed for fornyelse.