Københavns Kommunes logo

Niels Kongshaug

Grønne Facader
Billede
Niels Kongshaug

Der skal tages hensyn til bygningerne, gavle kan få efeu og palæer og kønne huse kan få roser. Grønne facader bidrager til at rense luften, da de afgiver ilt og optager CO2.

Dette er min anden periode i Indre By Lokaludvalg. Mit ønske er meget mere grønt til byen. Jeg arbejder for flere elektriske biler, mindre belastende transporter til butikkerne, jeg har fremlagt forslag om, hvordan gennemkørende trafik nemt kan ledes uden om Indre By og oprettelse af roligere små lokalområder med trafik-øer. Jeg arbejder for at vi får en hurtigere beskyttelse af byen mod oversvømmelser, end planerne er lige nu.

Det ærgrer mig, at kommunen førhen ikke har lyttet til lokaludvalgets ønske om bredere cykelsti i Bredgade. Jeg håber, at vi kan få mere slagkraft til dette og andet til gavn for beboerne, for miljøet og for hovedstaden.